Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phá tan

 

PHÁ TAN

Các Vua II - Chương 19 -
25Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện:
là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
 
Étte - Chương 4 -
17o) Bây giờ, tuy chúng con phải nuốt cay ngậm đắng
làm nô lệ cho thù địch chúng con,
chúng vẫn chưa lấy làm thoả mãn.
Chúng lại còn đặt tay lên tay các tượng thần của chúng,
liên kết cùng thần minh nhằm huỷ bỏ
mệnh lệnh Ngài đã ban, nhằm phá tan gia nghiệp của Ngài,
dập tắt vinh quang không ngừng chiếu toả
trên thánh điện, trên bàn thờ của Ngài,
 
Étte - Chương 8 -
3Bà Ét-te lại vào thưa chuyện với vua. Bà sấp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm hoạ Ha-man, người A-gác, đã tính gây ra và xin vua phá tan ý đồ của y toan hại người Do-thái.
Thánh Vịnh - Chương 33 -
10CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
 
Huấn Ca - Chương 48 -
21Người đã phá tan doanh trại quân Át-sua:
thiên sứ của Người đã tiêu diệt chúng.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
6Chúng thiêu huỷ thành được tuyển chọn, nơi có Đền Thờ,
và phá tan hoang mọi đường phố,
 
Isaia - Chương 13 -
5Từ miền đất xa xăm, từ chân trời,
ĐỨC CHÚA và những công cụ thực hiện cơn lôi đình của Người,
đến phá tan toàn cõi đất.
 
Isaia - Chương 24 -
1Này đây ĐỨC CHÚA sắp phá tan cõi đất,
khiến nó phải hoang tàn.
Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán cư dân.
 
Isaia - Chương 24 -
3Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch,
vì ĐỨC CHÚA đã phán truyền như thế.
 
Isaia - Chương 28 -
17Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.
 
Isaia - Chương 37 -
26Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện: là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
 
Isaia - Chương 42 -
15Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,
làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,
Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,
biến hồ ao thành chỗ khô cằn.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
30Ta đã đánh phạt con cái các ngươi, nhưng đâu có ích gì:
chúng chẳng tiếp thu lời sửa dạy.
Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ
khác nào sư tử phá tan hoang.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
36Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử,
tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên,
vì ĐỨC CHÚA đã phá tan đồng cỏ của chúng.
 
Giêrêmia - Chương 30 -
11Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến.
Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan;
Ta sửa trị theo lẽ công minh,
không để ngươi thoát khỏi hình phạt.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
1Về Mô-áp. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này:
Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan!
Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng,
thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
15Mô-áp đã bị phá tan.
Người ta tấn công các thành của nó,
các tinh binh trẻ phải vào lò sát sinh
- sấm ngôn của Đức Vua, ĐỨC CHÚA các đạo binh là danh Người.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
15Từ bốn phía, hãy reo hò xung phong.
Nó giơ tay hàng, các cột trụ của nó sụp đổ,
các tường luỹ của nó bị phá tan.
Vì đó là việc báo oán của ĐỨC CHÚA!
Các ngươi hãy báo oán nó! Hãy làm cho nó những gì nó đã làm!
 
Êdêkien - Chương 26 -
12Của cải ngươi sẽ bị cưỡng đoạt,
hàng hoá của ngươi, thiên hạ lấy đem đi;
tường luỹ của ngươi sẽ bị phá huỷ,
nhà cửa sang trọng của ngươi, người ta phá tan hoang,
đá, gỗ, bụi của ngươi đều bị quăng xuống biển.
 
Đanien - Chương 9 -
26Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị thủ tiêu;
vị ấy sẽ không có. ..
Thành đô và thánh điện
sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan.
Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất.
Cho đến cùng, sẽ diễn ra
chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định.
 
Hôsê - Chương 2 -
14Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả,
những thứ làm cho nó khoe khoang:
"Công tôi đi khách đó: các tình nhân đã trả cho tôi! "
Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang.
 
Mikha - Chương 1 -
7Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan,
mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy,
mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành.
Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm,
nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.
 
Nakhum - Chương 3 -
7Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói:
"Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang! " Ai còn cảm thương nó?
Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?
 
Khải Huyền - Chương 18 -
17vì nội trong một giờ, bấy nhiêu của cải đã bị phá tan hoang! "
 
Khải Huyền - Chương 18 -
19Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, để tang và than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã lấy sự phong phú của mình
mà làm giàu cho các chủ tàu biển,
vì nội trong một giờ, nó đã bị phá tan hoang! "
 
Khải Huyền - Chương 18 -
20Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các ngươi, khi lên án nó!