Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ức hiếp

 

ỨC HIẾP

Xuất Hành - Chương 22 -
21Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp.
Xuất Hành - Chương 22 -
22Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu.
Lê Vi - Chương 19 -
33Khi có ngoại kiều cư ngụ với (các) ngươi trong xứ các ngươi, các ngươi đừng bức hiếp nó.
Thủ Lãnh - Chương 2 -
18Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
21nhưng Chúa không để cho ai ức hiếp họ;
vì thương họ, Người la rầy vua chúa:
 
Gióp - Chương 35 -
9Bị ức hiếp dã man, người ta rên rỉ
và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp.
 
Gióp - Chương 36 -
20Cũng đừng ức hiếp người xa lạ
để cất nhắc họ hàng thân thích.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
8Chúng chế giễu, buông lời thâm độc,
lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người;
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
14Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ;
vì thương họ, Người la rầy vua chúa:
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
121Con đã làm điều chính trực công minh,
xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
122Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.
 
Khôn Ngoan - Chương 2 -
10Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn,
kẻ goá bụa, ta đừng buông tha,
bọn tóc bạc già nua, cũng chẳng nể.
 
Isaia - Chương 3 -
5Dân chúng sẽ ức hiếp lẫn nhau,
người thân cận ức hiếp người thân cận;
nhãi con hỗn láo với ông già,
đứa vô loại hỗn láo với người quyền quý.
 
Isaia - Chương 3 -
12Kẻ ức hiếp dân Ta là một đứa trẻ con,
những kẻ cai trị nó lại là đàn bà.
Ôi dân Ta, những kẻ dẫn dắt ngươi làm ngươi lạc hướng,
đường lối ngươi đi, chúng làm cho rối loạn!
 
Isaia - Chương 53 -
8Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
6không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân,
Amốt - Chương 5 -
12Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,
tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:
nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,
nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.