Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành trình cùng Giê-su

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Hành trình cùng Giê-su
 
 
Tuần I Mùa Chay
 
Từ Mùa Chay tịnh chiếu soi,
đóa hoa sám hối rạng ngời hồn ta!
Đấng ban Sự Sáng, ta ca:
“Vinh danh ôi Đấng thiết tha nhân loài!”
 
Tuần II Mùa chay
 
Ôi Đức Ki-tô, Đấng Chí Nhân
là đường chính nẻo ngay cao trọng.
Tự hy sinh khứng chịu bạo tàn,
Người không nghe Pharisee tự đại
mà lãnh nhận cảnh tượng nát tan
vì một nỗi hy sinh phỉ báng.
Ta trông Người với tiếng khóc than:
“Ôi lạy Chúa xin đổ hồng ân,
hồng ân trên con, ôi lạy Chúa,
Cứu con, Đấng Cứu Độ trần gian.”
 
Tuần III Mùa Chay
 
Ôi Đấng Cứu Độ từ nhân,
là Đấng Cứu Chuộc, Chữa Lành thân ta,
nâng thân ta dậy khi ta lỗi lầm.
Người là quyền lực, từ tâm,
Quyền năng người vẫn âm thầm vực ta,
và ta cất tiếng kêu van:
“Xin Người cứu vớt khi con hơi tàn”.
 
Tuần IV Mùa Chay
 
Ôi lạy Chúa Đấng Chí Tôn Chí Thánh,
dẫn đưa con khỏi biếng nhác tâm hồn,
thôi tuyệt vọng, không khát khao quyền lực,
và chẳng còn ăn nói chuyện vu vơ,
mà ban cho con tâm hồn thanh khiết,
khiêm tốn, kiên trung, tha thiết yêu Người.
Thân lạy Chúa và Người là Vương Đế,
hãy cho con biết thấu hiểu chính mình,
để không còn phán xét tình huynh đệ,
vì được ban do tay Người tạo dựng,
mãi mãi từ đời này qua đời khác. Amen
 
Tuần V Mùa Chay
 
Lạy Chúa,

hãy chỉ cho con đường lối của Người,
dạy bảo con theo đường Người cất bước;
và dẫn con theo chân lý của Người,
vì người là Chúa, Đấng hằng Cứu Độ
hy vọng của con đặt trọn nơi Người.
Hống ân Người như biển trời vời vợi,
mãi tuôn tràn vô tận đến muôn đời.
Nhớ đừng để con sa đường tội lỗi,
Để con nhớ mãi mãi nối tình Người,
Ôi lạy Chúa, Đấng Từ Bi Nhân Ái
 
Jos. Tú Nạc, NMS – Mùa Chay 2013