Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xa lánh, tránh xa

 

TRÁNH XA, XA LÁNH

Dân Số - Chương 16 -
24"Ngươi hãy nói với cộng đồng: "Hãy tránh xa khu vực quanh nhà của Cô-rắc, Đa-than và A-vi-ram! "
 
Samuel II - Chương 22 -
24Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.
 
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
10Ngài thấy đó: con cái Am-mon, Mô-áp và dân vùng núi Xê-ia. Xưa kia khi Ít-ra-en rời khỏi đất Ai-cập, Ngài đã không cho phép đi vào đất của các dân này. Ngài đã bắt phải tránh xa chúng, chứ không được tiêu diệt.
Tôbia - Chương 4 -
12Này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chớ đừng lấy con gái dân ngoại, không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng, từ khởi đầu cha ông chúng ta là Nô-ê, Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình, và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp.
Tôbia - Chương 4 -
21Đừng sợ, hỡi con, vì chúng ta đã lâm cảnh nghèo túng. Con sẽ nắm trong tay nhiều của cải, nếu con kính sợ Thiên Chúa, tránh xa mọi tội lỗi và làm điều lành trước mặt Chúa, Thiên Chúa của con."
 
Tôbia - Chương 4 -
12Này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chớ đừng lấy con gái dân ngoại, không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng, từ khởi đầu cha ông chúng ta là Nô-ê, Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình, và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp.
Tôbia - Chương 4 -
21Đừng sợ, hỡi con, vì chúng ta đã lâm cảnh nghèo túng. Con sẽ nắm trong tay nhiều của cải, nếu con kính sợ Thiên Chúa, tránh xa mọi tội lỗi và làm điều lành trước mặt Chúa, Thiên Chúa của con."
 
Gióp - Chương 22 -
17Chúng thưa với Thiên Chúa: "Hãy tránh xa chúng tôi,
Đấng Toàn Năng làm chi được chúng tôi nào? "
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
24Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
7Đừng tự coi mình là khôn ngoan,
hãy kính sợ ĐỨC CHÚA và tránh xa sự dữ.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
8Trên đường đời, con hãy xa lánh nó,
lối vào nhà nó, con chớ lại gần,
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
7Bạn hãy tránh xa đứa ngu si dại dột,
vì biết rằng hắn chẳng có lời lẽ khôn ngoan.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
17Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác ;
ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn.
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
14Bắt đầu cãi cọ là như để cho nước vỡ bờ,
hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
1Tìm kiếm Thiên Chúa và tránh xa tội lỗi
Huấn Ca - Chương 17 -
14Người phán bảo: "Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính."
Bổn phận đối với tha nhân,
Người truyền cho ai nấy phải thi hành.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
13Đừng nói nhiều với người khờ dại,
chớ đồng hành với đứa ngu si.
Hãy đề phòng nó để con khỏi buồn phiền,
và khỏi ra ô uế vì đụng chạm đến nó.
Hãy tránh xa nó, con sẽ được yên ổn,
và khỏi chán nản vì sự ngu đần của nó.
 
Isaia - Chương 2 -
22Hãy tránh xa người đời,
họ chỉ có hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu!
 
Ai Ca - Chương 3 -
39Sao con người cứ than thân trách phận
mà không sống cho ra người, tránh xa tội lỗi?
 
Baruc - Chương 6 -
72Vậy đối với người công chính, tốt hơn cả là đừng có tượng thần nào hết: có thế mới tránh xa được sự nhuốc nhơ xấu hổ cho mình.
 
Nakhum - Chương 3 -
7Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói:
"Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang! " Ai còn cảm thương nó?
Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?
 
Nakhum - Chương 3 -
11Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải say mèm, ngã quỵ,
đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải tìm chốn ẩn thân
để xa lánh quân thù.
 
Luca - Chương 5 -
8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
40Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: "Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ."
Thư Rôma - Chương 16 -
17Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
18Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
14Vì thế, anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
3Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm,
Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
6Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
11Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
19Tuy nhiên, nền móng vững chắc Thiên Chúa đã đặt thì tồn tại; trên đó có ghi tạc lời này: Chúa biết những kẻ thuộc về Người, và Phàm ai kêu cầu danh Chúa phải tránh xa điều bất chính.
 
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
22Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
5hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
11Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn.
Thư Gioan 1 - Chương 5 -
21Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
hãy tránh xa các tà thần!