Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

An ủi, yên ủi

 

AN ỦI - YÊN ỦI

Sáng Thế Ký - Chương 5: 29 Ông đặt tên cho con là Nô-ê; ông nói: "Khi tay chúng ta phải làm lụng cực nhọc, thì trẻ này sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi phát xuất từ đất đai ĐỨC CHÚA đã nguyền rủa."
Sáng Thế Ký - Chương 37: 35 Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: "Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và cha cậu khóc thương cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 50: 21 Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh." Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ.
 
Rút - Chương 2: 13 Nàng nói: "Thưa ông, ước gì con được ông lấy lòng nhân từ đoái nhìn, vì ông đã an ủi con và nói những lời thân ái với nữ tỳ của ông, mặc dù con không đáng làm một nữ tỳ của ông."
 
Samuel II - Chương 12: 24 Vua Đa-vít an ủi bà Bát Se-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn. ĐỨC CHÚA yêu thương nó,
Giuđitha - Chương 6: 20 Rồi họ an ủi ông A-khi-ô và hết lời khen ngợi ông.
Macabê I - Chương 12: 9 Phần chúng tôi, dù không cần đến những chuyện như thế, bởi vì chúng tôi đã có sẵn Sách Thánh trong tay làm nguồn an ủi,
Gióp - Chương 2: 11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.
Gióp - Chương 6: 10 Ít ra tôi còn có được niềm an ủi này, còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết: Lời của Đấng Thánh, tôi không hề quên lãng.
 
Gióp - Chương 7: 13 Nếu con nói: "Giường con nằm sẽ an ủi con, nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở",
 
Gióp - Chương 15: 11 Phải chăng anh cho là quá ít những an ủi Thiên Chúa dành cho anh, cũng như những lời lẽ nhẹ nhàng chúng tôi nói với anh?
 
Gióp - Chương 16: 2 Những điều như thế, tôi nghe đã bao lần. Các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ.
 
Gióp - Chương 21: 34 Vậy thì có nghĩa gì những lời ủi an vô tích sự các anh dành cho tôi? Những câu giải đáp của các anh, chỉ là trò giả dối!
 
Gióp - Chương 29: 25 Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu.
 
Gióp - Chương 42: 11 Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ ĐỨC CHÚA đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng bạc và một chiếc nhẫn vàng.
Thánh Vịnh - Chương 69: 21 Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời. Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt, uống công chờ, không được một ai; đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu!
 
Thánh Vịnh - Chương 71: 21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi.
 
Thánh Vịnh - Chương 77: 3 Ngày khốn quẫn, tôi tìm kiếm Chúa, tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, hồn tôi nào có thiết lời an ủi!
 
Thánh Vịnh - Chương 86: 17 Xin ban cho con một điềm báo phúc, để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, vì, lạy CHÚA, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
 
Thánh Vịnh - Chương 94: 19 Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 52 Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài, và lòng đầy an ủi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 76 Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 82 Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa, con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?
 
Giảng Viên - Chương 4: 1 Tôi lại nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời : kìa những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi. Họ không được một lời an ủi khi những người áp bức họ ra tay hành hạ.
 
Khôn Ngoan - Chương 3: 18 Nếu chết sớm, chúng sẽ chẳng có chi để hy vọng, chẳng được ai an ủi trong ngày luận án.
 
Huấn Ca - Chương 17: 24 Có điều là ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽủi an.
 
Huấn Ca - Chương 48: 24 Ông được đầy thần khí, nên đã nhìn thấy trước những sự việc thời cuối cùng, và đã ủi an những người sầu khổ tại Xi-on.
 
Huấn Ca - Chương 49: 10 Phần mười hai ngôn sứ khác, ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa. Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp, vì các ông luôn vững lòng trông cậy.
 
Isaia - Chương 12: 1 Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy ĐỨC CHÚA, con dâng lời cảm tạ: Ngài đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.
 
Isaia - Chương 22: 4 Vì vậy tôi đã nói: "Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa, để cho tôi khóc nỗi đắng cay. Đừng cố tìm cáchủi an tôi trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu."
 
Isaia - Chương 40: 1 II SÁCH AN ỦI DÂN ÍT-RA-EN
Isaia - Chương 40: 1 Thiên Chúa anh em phán: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta:
 
Isaia - Chương 49: 13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.
 
Isaia - Chương 51: 3 Đúng vậy, ĐỨC CHÚA an ủi Xi-on, an ủi những nơi hoang tàn của nó, làm cho hoang địa nên như vườn Ê-đen, cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của ĐỨC CHÚA. Tại Xi-on sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ, vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.
 
Isaia - Chương 51: 1 ĐỨC CHÚA an ủi dân Người
Isaia - Chương 51: 12 Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi, làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết, sợ con cái A-đam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng?
 
Isaia - Chương 51: 19 Ngươi đã lâm cảnh hoạ vô đơn chí, nhưng nào có ai đã cảm thương? Tan hoang và điêu tàn, đói khổ và gươm giáo: nào có ai an ủi?
 
Isaia - Chương 52: 9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
 
Isaia - Chương 54: 11 Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an! Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi, Ta đặt trên lam ngọc,
 
Isaia - Chương 57: 18 Những nẻo đường nó đi, Ta đều thấy cả, nhưng Ta sẽ chữa nó cho lành, sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi; còn những kẻ khóc thương nó,
 
Isaia - Chương 66: 11 Để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
 
Isaia - Chương 66: 13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
 
Giêrêmia - Chương 16 - 7 Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết; cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết rồi.
 
 
Giêrêmia - Chương 31: 9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.
 
Giêrêmia - Chương 31: 13 Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
 
Giêrêmia - Chương 31: 15 ĐỨC CHÚA phán thế này: "Người ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma, tiếng khóc than ai oán: Đó là tiếng bà Ra-khen khóc thương con cái mình, bà không muốn được an ủi về những người con ấy, vì nay chúng chẳng còn.
 
 
Giêrêmia - Chương 45: 1 Lời an ủi ông Ba-rúc
Ai Ca - Chương 1: 2 Tỉ ti nàng khóc suốt đêm dài,suối lệ đắng cay tràn đôi má; chẳng thấy kẻ nào đến ủi an trong số những người yêu thuở trước. Bạn hữu thân tình nay bội ước, thành ra cả một lũ địch thù.
 
Ai Ca - Chương 1: 9 Trên áo nàng, vết nhơ còn rành rành ra đó, mà nàng đâu nghĩ tới hậu vận đang chờ. Nàng sa cơ quá mức, không một kẻ ủi an. "Lạy ĐỨC CHÚA, xin nhìn nỗi nhục nhằn con phải chịu, vì kẻ thù đắc thắng dương oai."
 
Ai Ca - Chương 1: 16 Thế nên tôi khóc ròng khóc rã, cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào. Bởi Đấng ủi an tôi, Đấng ban lại cho tôi sức sống, Người đã lìa xa tôi. Con cái tôi phải mồ côi cô độc bởi chưng thù địch quá hung tàn."
 
Ai Ca - Chương 1: 17 Xi-on chìa đôi tay kêu cứu, mà không người an ủi. ĐỨC CHÚA ra lệnh cho thù địch: hãy tấn công Gia-cóp tư bề. Ngay cả với địch quân, Giê-ru-sa-lem cũng trở thành ô uế.
 
Ai Ca - Chương 1: 21 Xin Ngài lắng nghe con rên rỉ: có ai thèm an ủi con đâu! Mọi kẻ thù con vui mừng hớn hở khi biết chính Ngài gây khổ cực cho con. Ngày Ngài hứa, xin cho mau đến để chúng cùng số phận với con.
 
Ai Ca - Chương 2: 13 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi?
 
Baruc - Chương 4: 30 Giê-ru-sa-lem, can đảm lên nào: Đấng đã đặt tên cho ngươi sẽ mang lại cho ngươi niềm an ủi.
 
Êdêkien - Chương 14: 22 Thì trong thành vẫn còn một số thoát nạn. Những người này đưa được con trai con gái mình đi ra; chúng đi đến với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy cách sống cũng như hành vi của chúng. Lúc ấy các ngươi sẽ tự an ủi mình về tai hoạ Ta đã giáng xuống Giê-ru-sa-lem, về tất cả những gì Ta đã giáng xuống để trừng phạt nó.
Êdêkien - Chương 14: 23 Chúng sẽ an ủi các ngươi, vì các ngươi chứng kiến cách sống cũng như hành vi của chúng. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng: tất cả những gì Ta đã làm ở Giê-ru-sa-lem không phải là vô cớ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 16: 54 Để ngươi mang lấy cái nhục vào thân và phải xấu hổ vì tất cả những gì ngươi đã làm, để an ủichúng.
Êdêkien - Chương 32: 31 Pha-ra-ô sẽ nhìn thấy chúng và lấy làm an ủi vì tất cả đoàn người đông đảo đã bị đâm chết do Pha-ra-ô và toàn thể quân đội của nó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Nakhum - Chương 3: 7 Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: "Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang! " Ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?
 
Dacaria - Chương 1: 13 ĐỨC CHÚA dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi.
Dacaria - Chương 1: 17 Ngươi còn phải công bố rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. ĐỨC CHÚA sẽ lại an ủi Xi-on và Người lại chọn Giê-ru-sa-lem."
 
Dacaria - Chương 10: 2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt.
 
Mát-thêu - Chương 2: 18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
 
Mát-thêu - Chương 5: 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
 
Luca - Chương 2: 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.
Luca - Chương 6: 24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
 
Luca - Chương 16: 25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20: 12 Người ta đưa cậu bé đang sống về, và ai nấy được an ủi không ít.
 
Thư Rôma - Chương 15: 4 Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.
 
Thư Rôma - Chương 15: 5 Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi.
Thư Côrintô 1 - Chương 4; 13 Bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 14: 3 Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi.
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an.
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu.
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 2: 7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng.
Thư Côrintô 2 - Chương 7: 4 Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 7: 6 Nhưng Thiên Chúa, Đấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Ti-tô đến.
Thư Côrintô 2 - Chương 7: 7 Chúng tôi được an ủi không những vì anh Ti-tô đến, mà còn vì anh ấy đã được anh em an ủi. Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 7: 13 Đó là điều an ủi chúng tôi.
 
Thư Philípphê - Chương 2: 1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,
Thư Côlôxê - Chương 4: 11Anh Giê-su, gọi là Giút-tô, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho Nước Thiên Chúa; các anh đã là niềm an ủi của tôi.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3: 7 Như vậy, thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4: 18 Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5: 11 Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm.
 
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2: 16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp,
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2: 17 Xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
 
Thư Philêmon - Chương 1: 7 Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi.
 
Sử Biên Niên I - Chương 7: 22 Ông Ép-ra-im, cha của họ, đã than khóc họ lâu ngày, và anh em ông đã đến yên ủi ông.
Gióp - Chương 21: 2 Xin hãy lắng nghe lời tôi nói, và như thế đã là yên ủi tôi.
 
Isaia - Chương 61; 2 Công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 4: 36 Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.