Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

An bài

 

AN BÀI

Thánh Vịnh - Chương 8: 4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài,
 
Isaia - Chương 41: 4 Điều đó, ai đã thực hiện, ai đã làm nên? Chính là Đấng từ nguyên thuỷ đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau. Chính là Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta là khởi nguyên, và giữa những người của thời sau hết, Ta vẫn là Ta.
 
Thư Êphêsô - Chương 3: 9 Và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật.