Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

An lòng, an tâm

 

AN LÒNG - AN TÂM

Macabê II - Chương 11: 26 Vậy ngươi hãy cho sứ giả đến gặp chúng và bắt tay làm hoà, để một khi biết được ý muốn của ta, chúng an tâm và vui vẻ làm ăn sinh sống."
 
Gióp - Chương 11: 18 Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng: dù đã phải thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 10: 17 Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn; Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,
 
Thánh Vịnh - Chương 112: 7 Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy CHÚA,
 
Huấn Ca - Chương 40: 25 Có bạc, có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn.
 
Huấn Ca - Chương 41: 14 Các con ơi, cứ an tâm mà giữ lời giáo huấn. Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi, cả hai nào có ích chi?
 
Giêrêmia - Chương 12: 5 Ngươi chạy với người đi bộ mà còn nhọc mệt, thì chạy đua với ngựa làm sao? Nếu ngươi chỉ thấy an tâm trong một xứ thái bình, thì trong bụi rậm sông Gio-đan, an tâm làm sao được?
 
Thư Côrintô 2 - Chương 1: 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.
 
Thư Philípphê - Chương 2: 19 Nhờ Chúa Giê-su, tôi hy vọng có thể sớm cử anh Ti-mô-thê đến với anh em, để chính tôi cũng được an tâm vì được biết tin tức về anh em.
Thư Gioan 1 - Chương 3: 19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.