Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quà tặng Phục Sinh

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

Quà tặng Phục Sinh

 

Phục Sinh là món quà HY VỌNG
Phục Sinh là món quà AN BÌNH
Phục Sinh là món quà BÁC ÁI
Cùng nhau ta hoan hỷ với Người,
Đã ban cho tất cả chúng sinh.

 

Lễ Phục Sinh
Cầu xin Chúa chúc phúc cho ta,
Gìn giữ ta trải qua năm tháng.
Cầu xin Chúa đức tin trong ta,
Để giấc mơ ta thành hiện thực.
Xin tình yêu Người hằng giúp đỡ,
Dắt dìu ta trên lối của Người.
Ánh sáng Người rực rỡ trên ta,
Để chúc phúc ngày Người sống lại.

Jos. Tú Nạc, NMS