Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa chết vì yêu

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Chúa chết vì yêu

 


Loài người tội lỗi sớm chiều
Làm cho Chúa phải bao điều khổ đau
Họ luôn bàn tính với nhau
Bắt Người để giết cho mau, khỏi phiền
Giu-đa một kẻ tham tiền
Chỉ cho quân dữ chúng liền bắt đi
Tay Người chúng chói chặt ghì
Giáo gươm gậy gộc dẫn đi cho rồi
Nộp lên thượng tế một hồi
Trao cho quân lính chúng lôi ra ngoài
Thay nhau tra tấn miệt mài
Mình đau máu chảy hình hài thảm thương
Đánh xong chúng dẫn lên đường
Nộp lên tổng trấn để dường hỏi cung
Phi-la bỡ ngỡ vô cùng
Và ông đã thấy hãi hùng khiếp kinh
Ông ta biết chẳng tội tình
Thế mà dân muốn đóng đinh tử hình
Phi-la-tô đứng trong dinh
Nhìn ra dân chúng khiếp kinh rợn rùng
Ông liền theo ý dân cùng
Trao cho quân lính đùng đùng lôi đi
Phi-la chẳng biết làm chi
Gọi người mang nước rửa đi tội này
Thi nhau quân lính ra tay
Bắt người vác thập giá ngay lên đồi
Đóng đinh bên kẻ xấu tồi
Làm cho Chúa phải một hồi xấu sa
Chúa nay chịu chết vì ta
Vác mang thập giá để mà cứu tinh
Doi đòn Người chịu khổ  hình
Người mang tất cả vào mình vì yêu.


Jos. Hồng Ân