Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐTC Francis: Tình yêu tự hiến và rửa chân

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

ĐTC Francis: Tình yêu tự hiến và rửachân

 

Vào thứ Năm Tuần Thánh chỉ có Lễ làm Phép Dầu và buổi chiều là Thánh Lễ Tiệc  Ly có thể được cử hành bởi một linh mục. ĐTC Francis cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu vào buổi sáng tại Vương Cung Thánh đường Thánh Phê-rô và Lễ Tiệc Ly tại nhà tù Casal del Marmonơi mà ngài sẽ rửa chân cho những tù nhân trẻ.

 

Thánh Lễ Tiệc Ly luôn được tổ chức tại Vương Cung Thánh đường Thánh Lateran. Văn phòng Báo chí TòaThánh giải thích, “Thánh Lễ Tiệc Ly được tiêu biểu bằng sự loan báo giới răn của tình yêu và thao tác rửa chân. Trong sứ vụ của mình làTổng Giám mục Buenos Aires, ĐHY Bergoglio từng cử hànhThánh Lễ ở một nhà tù hay một bệnh viện, hay trại tế bần. Với nghi thức cử hành tại trại tù Casal del Marmo, ĐTC Francis sẽ tiếp tục tập quán của ngài, điều mà được tiêu biểu bằng điều kiên khiêm tốn của nó.”

 

Khi ĐTC Francis, vị Linh mục khởi sự và cầm khăn lau, vải lau, ngài rửa chân cho 12 tù nhân là biểu tượng của tình yêu mà nó bẻ gẫy những xiềng xích thực tế của cuộc đời họ. Tình yêu của Ngôi Lời bằng xương bằng thịt, Ngôi Hai của Ba Ngôi Thiên Chúa, được chuyển thành hành động biểu tượng. Tình yêu là một mệnh lệnh, một chỉ thị. Việc rửa chân này hơn là một đạo luật được ban hành lại của một sự kiện lịch sử cót hật; đó là sự tham gia vào sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giê-su Ki-tô đang diễn ra qua Giáo Hội của Người trong thực tế,một thế giới thực tế của thời đại chúng ta.

 

Việc rửa chân diễn tả những gì đang sống mộtc uộc đời của tình yêu dốc lòng tự hiến giống như bắt chước Chúa,người mà đã tự mình dốc lòng vì chúng ta.Nó ám chỉ một cách truyền thống như Chỉ Thị, Mệnh Lệnh. Đó là sự mời mọc để trở thành một người nam, một người nữ tuôn đổ cho tha nhân. Một Ki-tô hữu sống trong tình yêu của Đức Ái, Tình Yêu củaChúa Giê-su Ki-tô, làm Chúa Giê-su Ki-tô trở nên thực sự. Bằng việc làm như vậy, sự Xuống Thế Làm Người của Chúa Giê-su còn tiếp tục.

 

“Vậy, trong bữa tối cuối cùng, ý thức đầy đủ rằng Đức Chúa Cha đã đặt mọi việc vào trong quyền lực của Người và …”

 

Jos. TúNạc, NMS