Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng Xót Thương của Chúa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

LÒNG  XÓT  THƯƠNG  CHÚA 


Hỡi muôn Dân khắp nơi trên hoàn vũ
Hãy cùng mừng Đại lễ Chúa xót thương
Con Tim Ngài yêu thương ta vô lường
Cầu Ngài hãy xót thương con Dân Việt 
Là con cái Lòng Xót Thương thắm thiết
Ta hân hoan nồng nhiệt mến yêu Ngài
Lòng Chúa Thương chúng ta hơn hết ai
Chính vì thế muôn lòng mến  hòa quyện 
Đến cùng suối lòng Xót thương cầu nguyện
Chúa yêu con yêu Dân Việt vô vàn
Xin nhận lời cho Nước Việt Bình an
Cho Dân mình mãi cậy tin vào Chúa 
Trái Tim Ngài nguồn suối mến yêu quá
Luôn xót thương ủi an đến vô cùng
Ngài yêu ta đến chịu chết lạ lùng
Gì qúi hơn ! Ngài chết cứu nhân loại 
Hãy đến Ngài cầu xin Ngài thương đoái
Giúp Dân Nước Việt Nam đang lâm nguy
Con cái Việt nguyện với Chúa ngoan ngùy
Sống niềm tin ! tôn thờ Chúa mãi mãi 
Chúa xót thương không gì mà sợ hãi
Ngài song hành ta cứ thế tiên lên
Là cháu con của nòi giống Tiên Rồng
Ơn trợ lực Xót thương sẽ Chiến thắng 
Cậy lòng Chúa Xót thương ta chẳng đáng
Để lòng Chúa yêu thương Đất Nước ta
Nhưng Niềm tin Lòng Xót thương hải hà
Xin Chúa thương mau ra tay Cứu vớt …! 
Thờ Lòng Chúa Ngài xót thương không ngớt
Mau ra tay xin cứu vớt Non Sông
Muôn người Dân Việt chung lòng
Xin Chúa thương xót Lạc Long Dân mình


                      Cao Trí Dũng