Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ẩn mặt

    ẨN MẶT


    Đệ Nhị Luật - Chương 31: 17 Ngày ấy, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó. Ta sẽ bỏ chúng và sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng. Bấy giờ nó sẽ bị thôn tính, và nhiều tai hoạ, nhiều cơn ngặt nghèo sẽ xảy ra cho nó. Ngày đó, nó sẽ nói: "Những tai hoạ này xảy ra cho tôi, phải chăng là vì Thiên Chúa không còn ở giữa tôi?


    Đệ Nhị Luật - Chương 31: 18 Phần Ta, ngày đó Ta sẽ cứ ẩn mặt đi, vì tất cả điều ác nó làm khi hướng về các thần khác.


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 32: 20 Người phán: "Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao; vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con chẳng chút tín trung.


    
    Gióp - Chương 13: 24 Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch của Ngài?


    
    Gióp - Chương 34: 29 Nhưng nếu Người cứ thản nhiên không đáp lại, ai lên án được Người, nếu Người ẩn mặt đi, nào có ai nhìn thấy? Tuy nhiên, Người vẫn chăm sóc mỗi dân tộc, mỗi cá nhân,


    
    Thánh Vịnh - Chương 10: 1 Lạy CHÚA, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?


    
    Thánh Vịnh - Chương 27: 9 Xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.


    
    Thánh Vịnh
- Chương 30: 8 Lạy CHÚA, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn. Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.


    
    Thánh Vịnh -
Chương 44: 25 Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?


    
    Thánh Vịnh - Chương 88: 15 Lạy CHÚA, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.


    
    Thánh Vịnh - Chương 102: 3 Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt, trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời.
    


    Thánh Vịnh - Chương 104: 29 Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
    


    Thánh Vịnh - Chương 143: 7 Xin mau đáp lời con, lạy CHÚA, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hoá ra người thiên cổ.


    
    Isaia - Chương 8: 17 Tôi mong đợi ĐỨC CHÚA, Đấng ẩn mặt không nhìn nhà Gia-cóp, tôi trông cậy vào Người.


    
    Isaia - Chương 57: 17 Vì tội nó ham lợi mà Ta giận dữ, Ta đã đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ, nhưng nó vẫn ngỗ nghịch, theo con đường nó muốn.


    
    Isaia - Chương 59: 2 Mà chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi; chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi.


    
    Êdêkien -
Chương 39: 23 Các dân tộc cũng sẽ nhận biết điều này: chính vì các tội chúng đã phạm đến Ta, mà nhà Ít-ra-en đã phải đi đày; chính vì chúng không trung thành với Ta, nên Ta đã ẩn mặt đi, đã trao chúng vào tay quân thù và tất cả đã bị ngã gục dưới lưỡi gươm.


    Êdêkien - Chương 39: 24 Ta đã xử với chúng tương xứng với những điều ô uế, những tội ác của chúng và Ta đã ẩn mặt đi.


    Êdêkien - Chương 39: 29 Ta sẽ không còn ẩn mặt đi, vì Ta sẽ đổ tràn thần khí của Ta xuống nhà Ít-ra-en - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.