Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn cắp, gian dối, gian tà

    ĂN CẮP, GIAN DỐI, GIAN LẬN, GIAN TÀ


    Sáng Thế Ký - Chương 30: 33 Mai ngày, khi cha đến kiểm soát công xá của con, thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con: Tất cả những con dê không lấm chấm và lốm đốm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con, sẽ là của ăn cắp.


    Macabê II - Chương 4: 32 Ông Mê-nê-la-ô tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của Đền Thờ đem biếu ông An-rô-ni-cô; ông cũng may mắn bán được một số đồ khác ở Tia và các thành lân cận.


    Macabê II - Chương 4: 42 Vì thế, họ làm cho nhiều người trong bọn chúng bị thương, một số chết và khiến những tên còn sót lại phải đào tẩu: còn chính tên ăn cắp của Đền Thờ thì bị hạ sát ngay bên cạnh kho tàng.


    
    Giêrêmia - Chương 23: 30 Vì thế, này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


    Amốt - Chương 8: 3 Trong ngày đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, trong thánh điện sẽ vang lên những khúc ca ai oán, xác chết nằm la liệt khắp nơi, rồi bị quẳng đi trong thinh lặng." Chống bọn người gian lận và đầu cơ


    
    Gioan - Chương 12: 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 5: 1 Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận


    Thư Titô - Chương 2: 10 Đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề.


    
    Thư Giacôbê - Chương 5: 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.


    Gióp - Chương 6: 30 Phải chăng tôi nói lời gian dối khi mở miệng? Chẳng lẽ chưa bao giờ tôi nếm mùi cay đắng gian truân?


    
    Gióp - Chương 36: 6 Người không để cho kẻ gian tà được sống, Người xử công minh với ai nghèo hèn,


    
    Thánh Vịnh - Chương 52: 5 Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. chuộng điều gian dối hơn sự thật.


    
    Thánh Vịnh - Chương 58: 4 Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.


    
    Thánh Vịnh - Chương 107: 42 Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ, bọn gian tà chẳng dám hé môi.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119: 133 Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con;


    
    Châm Ngôn - Chương 3: 32 Vì đối với ĐỨC CHÚA, kẻ gian tà là đồ ghê tởm ; còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.


    
    Châm Ngôn - Chương 10: 7 Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một.


 


   Châm Ngôn - Chương 10: 31 Miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất.


    
    Châm Ngôn - Chương 11: 8 Người công chính được thoát cảnh hiểm nghèo, đứa gian tà lại rơi vào thế chỗ.


    
    Châm Ngôn - Chương 11: 19 Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong.


    
    Châm Ngôn - Chương 12: 5 Người ngay chính chỉ nghĩ chuyện công minh, kẻ gian tà luôn bày mưu lường gạt.


    
    Châm Ngôn - Chương 12: 22 Đôi môi gian tà bị ĐỨC CHÚA ghê tởm, kẻ thực thi chân lý thì được Người mến thương.


    
    Châm Ngôn - Chương 12: 28 Đường công minh đưa tới sự sống, lối gian tà dẫn đến tử vong.


    
    Châm Ngôn - Chương 13: 19 Ước mơ thành tựu khiến tâm hồn vui thú, từ bỏ gian tà là điều đứa ngu ghê tởm.


    
    Khôn Ngoan - Chương 7: 30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.


    
    Khôn Ngoan - Chương 10: 6 Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt, lại chính Đức Khôn Ngoan giải cứu người công chính thoát trận mưa lửa trút xuống Ngũ Thành.


    
    Huấn Ca - Chương 7: 12 Đừng dùng lời gian dối mà hại anh em, đối với một người bạn cũng không nên làm như thế.


    
    Huấn Ca - Chương 7: 13 Đừng chủ ý bịa đặt điều gian dối nào, vì cứ như thế sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp.
    


    Huấn Ca - Chương 10: 7 Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng, đều coi gian tà là khả ố.


    
    Huấn Ca - Chương 35: 3 Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.


    
    Huấn Ca - Chương 51: 6 Khỏi hoạ vu oan do kẻ gian tà sàm tấu. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ty.


    
    Isaia - Chương 5: 18 Khốn thay những kẻ lấy dây gian tà kéo lầm lỗi, và dùng thừng kéo xe mà lôi theo tội ác.


    
    Isaia - Chương 48: 22 ĐỨC CHÚA phán: phường độc ác gian tà không được hưởng bình an.


    
    Isaia - Chương 57: 4 Này các ngươi nhạo cười ai vậy? Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai? Há các ngươi không phải là
    con của tội ác, là nòi giống của gian dối hay sao?


    
    Isaia - Chương 57: 21 Thiên Chúa của tôi phán: "Phường độc ác gian tà không được hưởng bình an."


    
    Giêrêmia - Chương 4: 14 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ. Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?


    
    Êdêkien - Chương 21: 8 Ngươi sẽ nói với đất Ít-ra-en: ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta trừng phạt ngươi. Ta sẽ rút gươm ra khỏi bao và sẽ tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian tà cho biệt tăm.


    Êdêkien - Chương 21: 9 Bởi vì Ta tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian tà cho khuất dạng, nên gươm của Ta sẽ rút ra khỏi bao để trừng phạt mọi xác phàm, từ nam chí bắc.


    Đanien - Chương 13: 5 Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng: "Từ Ba-by-lon, đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân."


    Đanien - Chương 13: 57 Các ông đã hành động như thế với các con gái Ít-ra-en. Vì sợ, họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Giu-đa này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông.


    Hôsê - Chương 7: 13 Khốn cho chúng vì chúng đã lìa bỏ Ta. Chúng sẽ bị tiêu diệt, vì đã dám xúc phạm đến Ta. Ta, Ta muốn giải cứu chúng, còn chúng lại nói lời gian dối phạm đến Ta.


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 2: 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: "Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ."


    Thư Côrintô 1 - Chương 5: 8 Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.


    
    Khải Huyền - Chương 22: 15 Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.