Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ảo tưởng, ảo ảnh

ẢO TƯỞNG, ẢO ẢNH


Ai Ca - Chương 2 -
14Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy
toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây,
còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ
để đảo ngược vận số của ngươi.
Điều chúng thấy là điều huyền hoặc,
chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.Amốt - Chương 4 -
1Ít-ra-en vẫn ảo tưởng, không chịu sám hối nên bị trừng phạt


Khôn Ngoan - Chương 17 -
3Chúng tưởng sẽ có thể giấu mình
cùng với bao tội lỗi thầm kín
sau bức màn dày đặc của lãng quên.
Nhưng giữa bao sợ hãi kinh hoàng,
chúng vẫn bị tản mác, táng đởm kinh hồn vì ảo ảnh.Khôn Ngoan - Chương 17 -
15quân vô đạo vừa bị bao ảo ảnh hãi hùng theo sát,
vừa ra tê liệt bởi hồn vía không còn,
vì cơn sợ hãi chúng không chờ đợi
thình lình ập trên chúng.

 

www.thanhlinh.net