Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ấp ủ

    ẤP Ủ


    Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
    10 Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
    giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng,
    Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,
    luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.


    
    Samuel II - Chương 7 -
    3 Ông Na-than thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì ĐỨC CHÚA ở với ngài."


    
    Sử Biên Niên I - Chương 17 -
    2 Ông Na-than thưa với vua Đa-vít: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài."


    Gióp - Chương 17 -
    11 Ngày đời tôi qua nhanh, toan tính của tôi thành mây khói,
    cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ.


    
    Gióp - Chương 23 -
    12 Lệnh môi Người truyền, tôi chẳng lìa xa,
    lời miệng Người phán, lòng tôi luôn ấp ủ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 23 -
    6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
    ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
    và tôi được ở đền Người
    những ngày tháng, những năm dài triền miên.


    
    Thánh Vịnh - Chương 32 -
    10 Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
    còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.


    
    Thánh Vịnh - Chương 35 -
    13 Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu,
    tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân,
    lại ăn chay để hãm mình phạt xác,
    lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,


    
    Thánh Vịnh - Chương 40 -
    9 rằng: con thích làm theo thánh ý,
    và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con."


    
    Thánh Vịnh - Chương 66 -
    18 Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,
    chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.


    
    Thánh Vịnh - Chương 77 -
    6 Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ,
    tâm hồn ấp ủ những năm xưa,
    


    Thánh Vịnh - Chương 84 -
    6 Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
    ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    11Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
    để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    98 Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
    vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.
    


    Châm Ngôn - Chương 2 -
    1 Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy,
    và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ,
    


    Châm Ngôn - Chương 7 -
    1Hỡi con, lời thầy, con hãy giữ,
    huấn lệnh của thầy, hãy ấp ủ trong tim.


    
    Châm Ngôn - Chương 19 -
    21 Lòng con người ấp ủ bao dự tính,
    duy kế hoạch của ĐỨC CHÚA mới trường tồn.


    
    Giảng Viên - Chương 5 -
    1Đừng mở miệng hấp tấp, và trước nhan Thiên Chúa, đừng vội thốt ra những lời lòng bạn ấp ủ, vì Thiên Chúa ngự trên trời, còn bạn ở dưới đất. Vậy hãy ít lời.


    Giảng Viên - Chương 9 -
    3 Tai hoạ thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết.


    
    Isaia - Chương 40 -
    11 Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
    tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
    Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
    bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.


    
    Giêrêmia - Chương 4 -
    14 Hỡi Giê-ru-sa-lem,
    hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ.
    Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?


    
    Giêrêmia - Chương 11 -
    15 Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối,
    còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa?
    Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế
    có giúp ngươi thoát khỏi tai ương
    khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ?