Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Âu lo

    ÂU LO


    Étte - Chương 4 -
    17k) Hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en:


    
    Macabê I - Chương 6 -
    10 vua cho vời bạn hữu đến và nói : "Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng.


    Gióp - Chương 14 -
    1 Con người do phụ nữ sinh ra,
    tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.
    

    www.thanhlinh.net