Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Băn khoăn, hồi hộp

BĂN KHOĂN, HỒI HỘP


Giuđitha - Chương 10 -
16Khi đứng trước mặt ông, bà đừng hồi hộp sợ hãi, nhưng hãy báo cho ông những điều bà vừa nói. Và ông sẽ đối xử tử tế với bà."


Giuđitha - Chương 11 -
1Tướng Hô-lô-phéc-nê nói với bà Giu-đi-tha: "Này bà, cứ yên tâm, đừng hồi hộp sợ hãi, vì chưa bao giờ ta làm hại ai đã ưng phục vụ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua toàn cõi đất.


Macabê II - Chương 14 -
28Được thư ấy, Ni-ca-no hốt hoảng. Ông ta hết sức băn khoăn vì phải thất ước với một người chẳng hề làm một điều chi bất chính.


Thánh Vịnh - Chương 38 -
11Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,
mắt cũng chẳng còn sáng như xưa.Thánh Vịnh - Chương 38 -
19Tội đã phạm, con xin xưng thú,
lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn.Huấn Ca - Chương 40 -
4từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm,
ai cũng đều giận dữ, ghen tương,
đều băn khoăn, lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ.


Luca - Chương 10 -
41Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!