Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Báo oán

    BÁO OÁN


    Lê Vi - Chương 26 -
    25Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng Ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù.


    Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
    35Chính Ta sẽ báo oán và đáp trả,
    vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu,
    vì ngày chúng lâm nạn đã gần,
    và vận hạn chúng đang sầm sập tới."


    
    Đệ Nhị Luật -
Chương 32 -
    41Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử,
    thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta,


    
    Thủ Lãnh - Chương 9 -
    56Thế là Thiên Chúa đã báo oán A-vi-me-léc vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình là giết bảy mươi người anh em.


    Thủ Lãnh - Chương 9 -
    57Và Thiên Chúa đã báo oán những người Si-khem vì tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của Giô-tham, con ông Giơ-rúp-ba-an.


    ÔNG GÍP-TÁC VÀ CÁC THỦ LÃNH NHỎ


    
    Sử Biên Niên II -
Chương 24 -
    22Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên: "Xin ĐỨC CHÚA nhìn xem và báo oán cho con."


    
    Giuđitha - Chương 8 -
    35Ông Út-di-gia và các thủ lãnh liền nói với bà: "Chúc bà ra đi bình an và xin Đức Chúa là Thiên Chúa hằng đi trước bà để báo oán kẻ thù của chúng ta! "


    Huấn Ca - Chương 35 -
    20Sẽ đến lúc Người đập gãy lưng bọn tàn ác,
    và báo oán chư dân.


    
    Isaia - Chương 1 -
    24Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng,
    ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en:
    "Nào! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ,
    sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.


    
    Isaia - Chương 59 -
    17Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân,
    lấy ơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu,
    Người dùng báo oán làm áo mặc,
    và lấy ghen tương làm áo choàng.


    
    Isaia - Chương 65 -
    6Này đây, sự việc đã được ghi trước nhan Ta:
    Ta sẽ không nín lặng mà sẽ báo oán,
    sẽ báo oán thế nào cho đích đáng.


    
    Isaia - Chương 65 -
    7ĐỨC CHÚA phán: Tội của các ngươi cũng như tội của cha ông,
    là đã dâng hương trên các núi và xúc phạm đến Ta trên các đồi.
    Ta sẽ báo oán thật đích đáng những việc làm thuở xưa.


    
    Giêrêmia - Chương 15 -
    15Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài biết rõ!
    Xin nhớ đến con và thăm viếng con cùng,
    xin báo oán những kẻ bách hại con.
    Xin đừng nén cơn giận kẻo con bị chúng bắt đem đi.
    Ngài biết đó: con phải chuốc lấy nhục vào thân, âu cũng vì Ngài.


    
    Giêrêmia - Chương 46 -
    10Ngày ấy là ngày của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
    ngày báo oán trị tội các đối phương của Người.
    Gươm sẽ ăn no thoả, kiếm uống máu say sưa,
    vì đó là hy lễ dâng Chúa
    Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
    tại đất Bắc, trên bờ sông Êu-phơ-rát.


    
    Giêrêmia - Chương 50 -
    15Từ bốn phía, hãy reo hò xung phong.
    Nó giơ tay hàng, các cột trụ của nó sụp đổ,
    các tường luỹ của nó bị phá tan.
    Vì đó là việc báo oán của ĐỨC CHÚA!
    Các ngươi hãy báo oán nó! Hãy làm cho nó những gì nó đã làm!


    
    Giêrêmia - Chương 50 -
    28Hãy nghe đây!
    Kìa những kẻ thoát thân và những người chạy trốn
    khỏi đất Ba-by-lon, đã về báo cho Xi-on biết,
    cuộc báo oán của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,
    Người báo oán cho Đền Thờ của Người!


    
    Giêrêmia - Chương 51 -
    11Hãy chuốt nhọn tên, rồi nhét cho đầy ống.
    ĐỨC CHÚA đã thúc đẩy thần trí của các vua Mê-đi; quả thật, Người đã quyết định huỷ diệt Ba-by-lon, vì đây là thời ĐỨC CHÚA báo oán; Người báo oán cho Đền Thờ của Người.


    
    Êdêkien - Chương 25 -
    14Ta quyết định dùng tay dân Ta là Ít-ra-en để báo oán Ê-đôm; dân ấy sẽ xử với Ê-đôm theo cơn lôi đình thịnh nộ của Ta; bấy giờ chúng sẽ nhận biết sự báo oán của Ta, - sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA.


    
    Hôsê - Chương 11 -
    1ĐỨC CHÚA báo oán cho tình yêu bị khước từ


    Nakhum - Chương 1 -
    2ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,
    ĐỨC CHÚA là Đấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình,
    ĐỨC CHÚA báo oán những kẻ thù địch,
    những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận.


    
    Thư Thêxalônica 2 - Chương 1 -
    8trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su.


    www.thanhlinh.net