Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bao la

    BAO LA


    Samuel II - Chương 24 -
    14Vua Đa-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay ĐỨC CHÚA còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm! "


    
    Các Vua I - Chương 5 -
    9Thiên Chúa cho vua Sa-lô-môn được dồi dào khôn ngoan, thông thạo, và một trái tim bao la như cát ngoài bãi biển.


    Sử Biên Niên I - Chương 21 -
    13Vua Đa-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo! Thà tôi sa vào tay ĐỨC CHÚA còn hơn, vì lòng thương của Người rất bao la; nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm! "


    
    Tôbia - Chương 8 -
    16Chúc tụng Ngài đã ban cho con niềm hoan lạc
    vì điều con lo ngại sẽ không xảy ra,
    trái lại, Ngài đã xử với chúng con
    theo lòng xót thương bao la của Ngài.


    
    Tôbia - Chương 8 -
    16Chúc tụng Ngài đã ban cho con niềm hoan lạc
    vì điều con lo ngại sẽ không xảy ra,
    trái lại, Ngài đã xử với chúng con
    theo lòng xót thương bao la của Ngài.


    
    Étte - Chương 1 -
    20Chỉ dụ của đức vua sẽ được công bố trong toàn vương quốc, dù rất bao la; khi đó, toàn thể nữ giới, từ sang đến hèn, đều tỏ lòng kính trọng đức lang quân của họ."


    
    Étte - Chương 8 -
    12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.


    
    Thánh Vịnh - Chương 5 -
    8Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
    được bước vào nhà Chúa;
    con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.


    
    Thánh Vịnh
- Chương 88 -
    18Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
    dồn dập tư bề như nước bao la.
    Cận thân Chúa khiến lìa xa,
    chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    156Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
    theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.


    
    Thánh Vịnh - Chương 136 -
    6trải mặt đất này trên làn nước bao la,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,


    
    Huấn Ca -
Chương 16 -
    17Đừng nói: "Tôi sẽ núp ẩn không cho Đức Chúa thấy!
    Từ chốn cao xanh, ai nào nhớ đến tôi?
    Giữa đám đông dân chúng, chẳng ai nhận ra tôi,
    vì tôi là gì giữa cõi tạo thành bao la bát ngát? "
    


    www.thanhlinh.net