Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bận tâm , bận lòng

    BẬN TÂM - BẬN LÒNG


    Xuất Hành - Chương 7 -
    23Pha-ra-ô trở về cung điện và cả đến chuyện đó vua cũng không thèm bận tâm.


    Samuel I - Chương 9 -
    19Ông Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng: "Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm.


    Sử Biên Niên II - Chương 17 -
    1Mối bận tâm đối với Lề Luật


    Étte - Chương 1 -
    1m) Rồi ông Moóc-đo-khai nghỉ ngơi tại hoàng cung với hai viên thái giám của vua là Bi-gơ-than và Te-rét, những người canh gác hoàng cung. (1n) Sau khi nghe biết âm mưu và tìm hiểu cặn kẽ mối bận tâm của họ, lại được tin họ đang chuẩn bị tra tay hại vua Ác-tắc-sát-ta, ông liền báo cho vua biết các sự việc đó. (1o) Vua cho người điều tra về hai viên thái giám. Họ đã thú tội và bị hành quyết. (1p) Vua cho ghi chép các sự việc đó vào sách Sử biên niên; ông Moóc-đo-khai cũng ghi chép các sự việc đó. (1q) Rồi vua truyền cho ông Moóc-đo-khai phải nhận một chức vụ trong hoàng cung và ban quà tặng thưởng cho ông, vì các sự việc đó. (1r) Nhưng Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha, người Bu-ghê, là nhân vật cao sang quyền thế trong triều đình; ông tìm cách hại ông Moóc-đo-khai và dân của ông, vì vụ hai viên thái giám của vua.


    
    Macabê II - Chương 2 -
    29Thật thế, cũng như một kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mới, phải bận tâm bận trí lo cho toàn bộ công trình, còn thợ sơn thợ vẽ chỉ lưu ý đến những gì thích hợp cho công việc trang trí, thiết tưởng công việc của chúng tôi cũng như vậy.


    Macabê II - Chương 4 -
    21Ông A-pô-lô-ni-ô, con ông Mê-nét-thê-ô, được cử làm khâm sai sang Ai-cập dự lễ đăng quang của vua Pơ-tô-lê-mê Phi-lô-mê-tô. Khi được biết vua Phi-lô-mê-tô chống đối đường lối chính trị của mình, vua An-ti-ô-khô không tỏ ra bận tâm về an ninh của chính mình, nên đích thân đến Gia-phô, rồi đến Giê-ru-sa-lem.


    Thánh Vịnh - Chương 8 -
    5thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
    phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?


    
    Châm Ngôn - Chương 23 -
    4Chớ nhọc công thu tích của cải,
    và cũng đừng bận tâm đến nó ;


    
    Giảng Viên - Chương 2 -
    22Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?


    
    Giảng Viên - Chương 5 -
    19Bấy giờ người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui.


    
    Khôn Ngoan - Chương 15 -
    9Nhưng anh không bận tâm về số phận phải chết
    hay về cuộc đời vắn vỏi của anh,
    mà lại đi bon chen với thợ vàng thợ bạc,
    đi bắt chước thợ đồng, vênh vang vì nặn ra đồ mã.


    
    Khôn Ngoan - Chương 19 -
    3Quả vậy, đang bận tâm lo việc ma chay,
    đang than khóc bên mộ người đã chết,
    chúng lại nghĩ thêm một trò ngu xuẩn :
    là những người chúng vừa trục xuất,
    vừa năn nỉ xin họ ra đi, thì nay chúng lại truy nã họ
    như truy nã những người tù chạy trốn.


    
    Huấn Ca - Chương 31 -
    1Thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác,
    bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon.
    


    Huấn Ca - Chương 31 -
    2Bận tâm vì sinh kế cũng không sao chợp mắt,
    lâm cơn bệnh nặng là mất giấc ngủ ngon.


    
    Luca - Chương 12 -
    29Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 18 -
    17Mọi người liền túm lấy ông Xốt-thê-nê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước toà án. Nhưng ông Ga-li-on chẳng bận tâm gì về việc này.


    
    Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
    21Bạn là nô lệ khi được kêu gọi ư? Chớ bận tâm! Ngay cả khi có thể được tự do, tốt hơn hãy lợi dụng thân phận nô lệ.


    Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
    32Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.


    Thư Côrintô 1 - Chương 9 -
    9Thật vậy, trong luật Mô-sê có chép: Đừng bịt mõm con bò đang đạp lúa. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại bận tâm đến con bò sao?


    Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
    28Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh!