Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Băng bó

    BĂNG BÓ


    Gióp - Chương 5 -
    18Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó,
    đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.


    
    Thánh Vịnh - Chương 147 -
    3Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,
    những vết thương, băng bó cho lành.


    
    Huấn Ca - Chương 27 -
    21Vết thương có thể băng bó, lăng nhục có thể bỏ qua,
    chứ tiết lộ bí mật rồi thì chẳng còn chi hy vọng.


    
    Isaia - Chương 1 -
    6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn:
    vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới,
    chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.


    
    Isaia - Chương 30 -
    26Vào ngày ĐỨC CHÚA băng bó vết thương cho dân Người,
    và chữa lành những chỗ nó bị đánh,
    ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời,
    và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy
    - ánh sáng của bảy ngày.
    


    Isaia - Chương 61 -
    1Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
    vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
    sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
    băng bó những tấm lòng tan nát,
    công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
    ngày phóng thích cho những tù nhân,


    
    Êdêkien - Chương 30 -
    21Hỡi con người, Ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ô, vua Ai-cập; và này, chẳng có ai băng bó, tìm phương trị liệu và cuốn băng cho nó để nó có sức cầm gươm.


    Êdêkien - Chương 34 -
    4Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.


    Êdêkien - Chương 34 -
    16Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.


    
    Hôsê - Chương 6 -
    1"Nào chúng ta hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA.
    Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
    Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.
    
    Luca - Chương 10 -
    34Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.