Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bắt chước

    BẮT CHƯỚC


    Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
    1Đừng bắt chước các việc tế tự của người Ca-na-an

 


    Các Vua II - Chương 13 -
    2Vua đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, đã bắt chước vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, phạm thứ tội trước kia vua Gia-róp-am, đã lôi kéo Ít-ra-en phạm theo; và vua không dứt ra được.


    
    Các Vua II - Chương 17 -
    22Con cái Ít-ra-en đã bắt chước vua mà phạm mọi tội vua đã phạm, họ không dứt bỏ các tội đó,


    Sử Biên Niên II - Chương 17 -
    4Quả thật vua đã tìm kiếm Thiên Chúa của thân phụ, và đã bước đi theo các huấn lệnh của Chúa, chứ không bắt chước hành động của Ít-ra-en.


    Macabê II - Chương 4 -
    16Chính vì thế, họ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì những kẻ mà họ cố theo đòi bắt chước cách ăn thói ở và muốn được nên giống về mọi mặt, lại trở nên kẻ thù và người đàn áp họ.


    Gióp - Chương 19 -
    22Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa
    mà đi săn đuổi tôi, và vẫn không thoả mãn?


    
    Thánh Vịnh - Chương 32 -
    9Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
    phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
    nếu không, nó chẳng chịu đến gần."
    


    Khôn Ngoan - Chương 15 -
    9Nhưng anh không bận tâm về số phận phải chết
    hay về cuộc đời vắn vỏi của anh,
    mà lại đi bon chen với thợ vàng thợ bạc,
    đi bắt chước thợ đồng, vênh vang vì nặn ra đồ mã.
    


    Giêrêmia - Chương 48 -
    6"Trốn đi, liệu mà thoát thân!
    Hãy bắt chước lừa hoang trong sa mạc! "


    
    Mát-thêu - Chương 6 -
    8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.


    
    Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
    16Vậy tôi khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.
    Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
    1Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô.


    
    Thư Êphêsô - Chương 5 -
    1Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương,


    Thư Philípphê - Chương 3 -
    17Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em.


    Thư Thêxalônica 1 - Chương 1 -
    6còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban:


    Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
    7Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật.


    Thư Do Thái - Chương 6 -
    12Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa.


    
    Thư Gioan 1 - Chương 3 -
    12chúng ta đừng bắt chước Ca-in:
    nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
    Tại sao nó đã giết em?
    Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
    còn các việc em nó làm thì công chính.


    
    Thư Gioan 3 - Chương 1 -
    11Anh thân mến, anh đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa; kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa.