Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

bê tha, buông thả

    BÊ THA


    Xuất Hành - Chương 32 -
    25Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ.


    Châm Ngôn - Chương 28 -
    7Người giữ lề luật là đứa con khôn,
    kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục.


    
    Châm Ngôn - Chương 29 -
    18Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả,
    nhưng ai còn giữ luật, quả là người có phúc.


    
    Giảng Viên - Chương 2 -
    3Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan ; tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho đến khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian.


    Huấn Ca - Chương 30 -
    8Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham,
    con buông thả sẽ nên con mất dạy.


    
    Giêrêmia - Chương 3 -
    17Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là "Ngai toà của ĐỨC CHÚA", và mọi dân tộc sẽ nhân danh ĐỨC CHÚA quy tụ tại Giê-ru-sa-lem; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
    


    Thư Êphêsô - Chương 4 -
    19Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.

    

    www.thanhlinh.net