Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bề ngoài, bên ngoài

    BỀ NGOÀI, BÊN NGOÀI


    Sáng Thế Ký - Chương 19 -
    16 Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì ĐỨC CHÚA muốn cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.


    
    Xuất Hành - Chương 27 -
    21 Ông A-ha-ron và con cái sẽ đặt chiếc đèn đó trong Lều Hội Ngộ, bên ngoài bức trướng treo đằng trước Chứng Ước, sao cho nó cháy từ chiều đến sáng trước nhan ĐỨC CHÚA. Đó là điều luật vĩnh viễn cho các thế hệ con cái Ít-ra-en.


    
    Xuất Hành -
Chương 33 -
    7Ông Mô-sê lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là Lều Hội Ngộ. Ai thỉnh ý ĐỨC CHÚA thì ra Lều Hội Ngộ, ở ngoài trại.


    Xuất Hành - Chương 40 -
    22Ông cho đặt chiếc bàn trong Lều Hội Ngộ, bên cạnh Nhà Tạm, phía bắc, bên ngoài bức trướng,


    Lê Vi - Chương 8 -
    17Nhưng con bò, da, thịt và phân nó, thì ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.


    
    Lê Vi - Chương 9 -
    11còn thịt và da, ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại.


    
    Lê Vi -
Chương 13 -
    46Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
    Phong hủi ở quần áo


    
    Lê Vi
- Chương 14 -
    8 Người được thanh tẩy sẽ cạo hết lông, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra thanh sạch. Sau đó nó sẽ trở về trại, nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong vòng bảy ngày.


    Lê Vi - Chương 16 -
    27Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và con dê dùng làm lễ tạ tội, mà máu đã được đưa vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu, cả da, cả thịt, cả phân.


    Lê Vi - Chương 24 -
    3 A-ha-ron sẽ đặt chiếc đèn đó bên ngoài bức màn trướng che Chứng Ước, trong Lều Hội Ngộ, sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan ĐỨC CHÚA. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi.


    Dân Số - Chương 15 -
    35 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Con người ấy sẽ phải chết; toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó bên ngoài doanh trại."


    Dân Số - Chương 19 -
    9 Một người nào thanh sạch sẽ hốt tro con bò ấy, để ở một nơi thanh sạch, bên ngoài trại. Đối với cộng đồng con cái Ít-ra-en, thì tro đó được dự trữ dùng làm nước tẩy uế. Đó là nghi thức tạ tội.


    Dân Số - Chương 35 -
    5 Bên ngoài thành, các ngươi sẽ đo một ngàn thước phía đông, một ngàn thước phía nam, một ngàn thước phía tây, một ngàn thước phía bắc, còn thành thì ở giữa; đó sẽ là đồng cỏ thuộc các thành của chúng.


    Dân Số - Chương 35 -
    27 và người đòi nợ máu gặp thấy nó bên ngoài ranh giới thành nó trú ẩn, và giết nó, thì không mắc tội đổ máu.


    Đệ Nhị Luật - Chương 23 -
    13 Anh (em) phải có một chỗ ở bên ngoài trại, và anh (em) sẽ ra đó mà đi ngoài.


    Giô-suê - Chương 6 -
    23 Vậy các người thanh niên do thám vào nhà cô Ra-kháp, và đem cô ra khỏi đó cùng với cha mẹ, anh em cô và mọi người thân thuộc của cô; họ đem tất cả thị tộc của cô ra khỏi đó, và cho họ ở bên ngoài trại Ít-ra-en.


    
    Các Vua I
- Chương 7 -
    9 Tất cả đều bằng đá phiến, đẽo gọt theo kích thước và xẻ bằng cưa, bên trong cũng như bên ngoài, từ nền cho tới kèo nhà.


    Các Vua I - Chương 8 -
    8 Các đòn này dài đến nỗi từ Cung Thánh, trước Nơi Cực Thánh, có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay.


    Các Vua I - Chương 11 -
    13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc."
    Những kẻ thù bên ngoài


    
    Các Vua II - Chương 16 -
    18 Để được lòng vua Át-sua, vua thay đổi vị trí trong Nhà ĐỨC CHÚA: hành lang ngày sa-bát xây trong Nhà ĐỨC CHÚA, và lối vào của vua nằm ở bên ngoài.
    


    Sử Biên Niên II - Chương 5 -
    9Các đòn này dài đến nỗi từ Cung Thánh, trước Nơi Cực Thánh, có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay.


    Sử Biên Niên II - Chương 24 -
    8 Vua ra lệnh làm một cái hòm và cho đặt bên ngoài cửa vào Đền Thờ ĐỨC CHÚA.


    Sử Biên Niên II - Chương 29 -
    16Các tư tế vào bên trong Nhà ĐỨC CHÚA để thanh tẩy. Mọi thứ không thanh sạch gặp thấy trong Đền Thờ ĐỨC CHÚA, các ông đưa ra ngoài sân Nhà của ĐỨC CHÚA; các thầy Lê-vi thu tất cả lại, đem ra bên ngoài, vứt xuống thung lũng Kít-rôn.


    Sử Biên Niên II - Chương 32 -
    3 nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các mạch suối ở bên ngoài thành. Và họ đã ủng hộ vua.


    Sử Biên Niên II - Chương 32 -
    5 Vua phấn khởi, xây lại tất cả tường thành đổ nát, dựng những tháp canh và một bức tường khác bên ngoài. Vua còn củng cố Mi-lô, Thành vua Đa-vít và làm rất nhiều lao cũng như thuẫn.


    Sử Biên Niên II - Chương 33 -
    14Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài Thành vua Đa-vít, về phía tây Ghi-khôn, trong thung lũng, cho đến lối vào Cửa Cá; tường này bao quanh Ô-phen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa.


    
    Giuđitha - Chương 10 -
    18Từ khắp nơi trong doanh trại, người ta ùn ùn kéo nhau đến, vì tin bà Giu-đi-tha xuất hiện đã lan ra tới tận các lều; người ta đến vây quanh lấy bà, đang lúc bà đứng bên ngoài lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, chờ người ta báo tin cho ông biết là bà đã đến.


    Giuđitha - Chương 13 -
    1Trời đã về khuya, các thuộc hạ của tướng Hô-lô-phéc-nê vội vàng lui gót. Từ bên ngoài, ông Ba-gô-át đóng cửa lều lại, và đuổi khéo những người còn túc trực bên chủ tướng. Chúng đi ngủ. Tất cả đều mệt lả vì quá chén.


    Macabê I - Chương 4 -
    4trong khi các binh đội vẫn còn đang tản mác bên ngoài doanh trại.


    Macabê I - Chương 14 -
    48Có lệnh truyền là phải khắc văn bản ấy vào bảng đồng và đặt bên ngoài Nơi Thánh, ở nơi mọi người có thể nhìn thấy được.


    Macabê II - Chương 3 -
    8Lập tức ông Hê-li-ô-đô-rô lên đường, bề ngoài là đi thanh tra các thành thuộc vùng Coi-lê Xy-ri và Phê-ni-xi, nhưng kỳ thực là thi hành ý định của vua.


    Gióp - Chương 8 -
    11"Ở bên ngoài đầm, đay mọc được chăng?
    Chỗ không có nước, sậy nào vươn nổi?


    
    Gióp - Chương 26 -
    14Đó là những việc chỉ nhìn được từ bên ngoài
    mà chúng ta thấy phản ánh lại cách yếu ớt,
    còn sức mạnh hùng vĩ của Người, nào có ai hiểu nổi?


    
    Châm Ngôn
- Chương 24 -
    27Hãy ổn định mọi chuyện bên ngoài
    và thu xếp công việc đồng áng,
    rồi sau đó mới lo dựng nhà.


    
    Khôn Ngoan
- Chương 13 -
    7 Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa,
    chúng ra sức tìm tòi,
    nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc
    vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy.


    
    Huấn Ca - Chương 11 -
    2Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp,
    và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài.


    Huấn Ca - Chương 11 -
    4Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài,
    cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự.
    Công trình của Đức Chúa thật lạ lùng,
    nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân.


    
    Huấn Ca - Chương 19 -
    26Có kẻ xấu, (bên ngoài) thì lom khom, rầu rĩ,
    mà (trong) lòng lại đầy xảo trá mưu mô.


    
    Huấn Ca - Chương 21 -
    23Kẻ khờ đứng nhìn qua cửa,
    còn người có giáo dục đứng lại bên ngoài.


    
    Huấn Ca
- Chương 34 -
    3Mộng mị chỉ phản ánh những cái bên ngoài
    như gương soi cho thấy khuôn mặt.


    
    Isaia - Chương 11 -
    3Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
    Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
    cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,


    
    Giêrêmia - Chương 9 -
    7Lưỡi chúng là mũi tên giết người,
    miệng nói ra toàn điêu ngoa lừa đảo;
    bên ngoài thì chúc bạn bè bình an,
    nhưng bên trong lại đặt dò giăng bẫy.


    
    Giêrêmia - Chương 21 -
    4ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này từ bên ngoài tường luỹ, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầm ở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này.


    Giêrêmia - Chương 22 -
    19Nó sẽ được chôn cất như một con lừa:
    người ta sẽ lôi, sẽ quẳng nó
    tận bên ngoài các cổng thành Giê-ru-sa-lem.
    Lên án vua Giô-gia-khin


    
    Êdêkien - Chương 7 -
    15 Bên ngoài thì gươm đao, bên trong thì ôn dịch, đói kém. Ai ở ngoài đồng sẽ chết vì gươm đao, ai ở trong thành sẽ bị đói kém và ôn dịch nuốt chửng.


    Êdêkien - Chương 10 -
    5 Tiếng cánh của các thần hộ giá nghe vang đến tận tiền đình phía bên ngoài, như tiếng của Đấng Toàn Năng lúc Người tuyên phán.


    
    Êdêkien - Chương 40 -
    1Tường bên ngoài


    Êdêkien - Chương 40 -
    5 Này có một bức tường bên ngoài bao bọc khắp chung quanh Đền Thờ. Người ấy cầm trong tay một cây trượng để đo dài ba thước - tính bằng loại thước mà cứ nửa thước thì thêm một tấc. Người ấy đo bề dầy của công trình kiến trúc: một trượng, chiều cao: một trượng.


    
    Êdêkien - Chương 40 -
    40Còn phía bên ngoài ở lối lên cổng, về phía bắc, có hai cái bàn, và phía bên kia, về phía tiền đình, có hai cái bàn nữa.


    Êdêkien - Chương 41 -
    9Bức tường bên ngoài của các nhà phụ dày hai thước rưỡi. Giữa các nhà phụ của Đền Thờ


    Êdêkien - Chương 41 -
    17Từ cửa vào cho đến tận bên trong cũng như bên ngoài Đền Thờ, trên mọi bức tường khắp chung quanh, cả trong lẫn ngoài,


    Êdêkien - Chương 41 -
    25Người ta đã chạm trổ lên trên đó, trên các cửa cung thánh, các hình Kê-ru-bim và hình cây chà là, như đã chạm trổ trên các tường vậy. Có một mái hiên bằng gỗ trước tiền đình, phía bên ngoài.


    Êdêkien - Chương 42 -
    7Tường bên ngoài, song song với các phòng, quay về phía sân ngoài, đối diện với các phòng, dài hai mươi lăm thước.


    Êdêkien - Chương 43 -
    21Rồi ngươi hãy lấy con bò dùng để dâng hy lễ tạ tội: nó sẽ được thiêu ở một chỗ riêng trong Đền Thờ, bên ngoài thánh điện.


    Êdêkien - Chương 46 -
    2Từ bên ngoài, ông hoàng sẽ đi vào, qua lối tiền đình của cổng, và đứng quay về các cánh cổng. Bấy giờ, các tư tế sẽ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an của nó. Nó sẽ sụp xuống thềm cổng rồi đi ra. Cổng sẽ không đóng cho đến tối.


    Êdêkien - Chương 47 -
    2Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.


    Đanien - Chương 14 -
    7Ông Đa-ni-en vừa cười vừa nói: "Tâu đức vua, xin ngài chớ lầm! Thần ấy bên trong là đất sét, bên ngoài là đồng và chẳng bao giờ ăn uống."


    Hôsê - Chương 7 -
    1Khi Ta muốn chữa Ít-ra-en cho lành,
    thì tội lỗi của Ép-ra-im và các sự gian ác của Sa-ma-ri
    lại bị phát giác, bởi vì chúng làm chuyện gian tà:
    kẻ trộm lẻn vào trong, bọn cướp phá bên ngoài.


    
    Giôen - Chương 2 -
    4Vẻ bề ngoài, chúng hệt như đàn ngựa,
    chạy xông tới như thể đoàn chiến mã đang phi.


    
    Malakhi - Chương 1 -
    5 Mắt các ngươi sẽ thấy điều đó và các ngươi sẽ nói: ĐỨC CHÚA vĩ đại, ở cả bên ngoài lãnh thổ Ít-ra-en.


    
    Mát-thêu - Chương 8 -
    12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."


    Mát-thêu - Chương 12 -
    46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.


    Mát-thêu - Chương 21 -
    39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.


    Mát-thêu - Chương 22 -
    13Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!


    Mát-thêu - Chương 22 -
    16Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.


    Mát-thêu - Chương 23 -
    25"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.


    Mát-thêu - Chương 23 -
    26Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.


    
    Mát-thêu - Chương 23 -
    27"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.


    Mát-thêu - Chương 23 -
    28Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!


    
    Mát-thêu - Chương 25 -
    30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."


    
    Mác-cô - Chương 7 -
    15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.


    Mác-cô - Chương 7 -
    18Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,


    Mác-cô - Chương 12 -
    8Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.


    Mác-cô - Chương 12 -
    14 Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? "


    Luca - Chương 1 -
    10Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.


    
    Luca - Chương 11 -
    39Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.


    Luca - Chương 11 -
    40Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?


    Luca - Chương 20 -
    15Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho, rồi giết đi.


    
    Gioan - Chương 7 -
    24Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh."


    
    Thư Rôma - Chương 2 -
    28Thật vậy, người Do-thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, nơi thân xác.


    Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
    16Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.


    Thư Côrintô 2 - Chương 5 -
    12Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn.


    Thư Côrintô 2 - Chương 7 -
    5Thật thế, khi đến Ma-kê-đô-ni-a, thân xác chúng tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào; trái lại, ở đâu cũng gặp gian nan khốn khó: bên ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ.


    Thư Do Thái - Chương 9 -
    10Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự.


    
    Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
    3Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa;