Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bền chí, bền lòng

    BỀN CHÍ - BỀN LÒNG


    Huấn Ca - Chương 27 -
    3 Ai không bền lòng kính sợ Đức Chúa,
    cửa nhà người đó sẽ sớm bị sụp đổ.
    
    Đanien - Chương 6 -
    17 Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Đa-ni-en đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Đa-ni-en: "Vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi! "


    Đanien - Chương 6 -
    21 Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Đa-ni-en. Vua lên tiếng nói với ông rằng: "Hỡi Đa-ni-en, người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không? "


    Mát-thêu - Chương 10 -
    22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


    
    Mát-thêu - Chương 24 -
    13 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


    
    Mác-cô - Chương 13 -
    13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


    
    Tông Đồ Công Vụ
- Chương 11 -
    23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa,


    Thư Rôma - Chương 2 -
    7 những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời;


    Thư Rôma - Chương 8 -
    25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.


    
    Thư Galát - Chương 3 -
    10 Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật!