Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Biển Đỏ

    BIỂN ĐỎ


    Xuất Hành - Chương 14 -
    1Từ Ê-tham đến Biển Đỏ


    Xuất Hành - Chương 14 -
    1Phép lạ tại Biển Đỏ


    Giuđitha - Chương 5 -
    13Thiên Chúa làm cho Biển Đỏ cạn khô trước mắt chúng,


    Macabê I - Chương 4 -
    9Hãy nhớ lại : tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế nào tại Biển Đỏ, khi bị quân Pha-ra-ô đuổi theo.


    Thánh Vịnh - Chương 78 -
    13Người rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua,
    dồn nước lại như tường thành sừng sững;


    
    Thánh Vịnh - Chương 106 -
    7Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con
    đã không hiểu những kỳ công của Chúa,
    đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,
    và phản loạn ở nơi Biển Đỏ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 106 -
    9Người ngăm đe Biển Đỏ, Biển liền cạn khô,
    đưa họ đi qua lòng vực thẳm,
    khác nào đi giữa chốn hoang vu.


    
    Thánh Vịnh - Chương 106 -
    22việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
    việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 113 -
    114(113A)
    Thiên Chúa cho Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và sông Gio-đan


    
    Thánh Vịnh - Chương 136 -
    13Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,


    
    Khôn Ngoan
- Chương 10 -
    18đưa họ qua Biển Đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông.


    
    Khôn Ngoan - Chương 19 -
    1Ví dụ thứ bảy : Biển Đỏ


    Khôn Ngoan - Chương 19 -
    7Người ta thấy mây che phủ doanh trại ;
    nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên,
    một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ
    và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh.


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
    36Chính ông đã đưa họ ra, bằng cách làm những điềm thiêng dấu lạ tại đất Ai-cập, trong Biển Đỏ và trong sa mạc bốn mươi năm trường.


    Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
    1Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này: là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ.


    Thư Do Thái - Chương 11 -
    29Nhờ đức tin, người Do-thái đã băng qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai-cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo.