Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Biện hộ

    BIỆN HỘ


    Sáng Thế Ký - Chương 44 -
    16Ông Giu-đa nói: "Chúng tôi biết thưa gì với ngài, nói năng làm sao, tự biện hộ thế nào? Thiên Chúa đã phơi bày tội của các tôi tớ ngài ra. Chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài, cả chúng tôi lẫn người bị tìm thấy đang giữ cái chén."


    Giô-suê - Chương 22 -
    1Các chi tộc bên kia sông Gio-đan tự biện hộ


    Thủ Lãnh - Chương 6 -
    31Ông Giô-át nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông: "Các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư? Hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an cứ tự biện hộ. Ghít-ôn đã phá bàn thờ của Ba-an đó."


    Samuel I - Chương 24 -
    16ĐỨC CHÚA sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người phân xử để con thoát khỏi tay cha! "


    
    Samuel I -
Chương 25 -
    39Ông Đa-vít nghe tin ông Na-van đã chết, thì nói: "Chúc tụng ĐỨC CHÚA, Đấng đã biện hộ cho tôi, khi tôi bị Na-van sỉ nhục, và đã ngăn không cho tôi tớ Người làm điều ác. Còn điều ác Na-van đã làm, thì ĐỨC CHÚA đã đổ lại trên đầu nó."


    
    Nơkhemia - Chương 5 -
    1Những khó khăn về mặt xã hội dưới thời ông Nơ-khe-mi-a. Ông biện hộ cho cách điều hành công việc của ông.


    Macabê II - Chương 4 -
    47Nhà vua tha cho ông Mê-nê-la-ô, người đã gây ra tất cả các tội ác, khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương ấy - giả như họ có biện hộ cho mình trước dân man di, thì cũng được tha về trắng án.


    Macabê II - Chương 4 -
    48Vậy những người biện hộ cho thành, cho dân và các đồ thờ phượng đã phải lãnh ngay một bản án bất công.


    Macabê II - Chương 13 -
    26Ly-xi-a lên diễn đàn, ra sức biện hộ, thuyết phục, trấn an dân thành và gây được thiện cảm với họ; rồi ông ta trở về An-ti-ô-khi-a. Đó là chuyện về cuộc xuất chinh và rút lui của vua An-ti-ô-khô Êu-pa-to.


    
    Gióp - Chương 13 -
    3Phần tôi, tôi sẽ thưa với chính Đấng Toàn Năng,
    tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa.


    
    Gióp - Chương 13 -
    6Xin các anh nghe lời tôi biện hộ;
    xin để ý lời miệng tôi phân trần.


    
    Gióp - Chương 13 -
    8Có phải các anh đứng về phe Người?
    Có phải các anh biện hộ cho Thiên Chúa?


    
    Gióp - Chương 13 -
    15Người có thể giết tôi, tôi chẳng còn gì để hy vọng,
    nhưng trước nhan Người,
    cách sống của tôi, tôi phải biện hộ.


    
    Gióp - Chương 15 -
    3hoặc dùng những lời vô tích sự, dùng những lời vô ích
    mà biện hộ cho mình?


    
    Gióp - Chương 31 -
    1Lời biện hộ của ông Gióp


    Gióp - Chương 34 -
    1Ba nhà khôn ngoan không biện hộ nổi cho Thiên Chúa


    Gióp - Chương 36 -
    2Kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho ông,
    vì tôi chưa cạn lời biện hộ cho Thiên Chúa.


    
    Thánh Vịnh - Chương 35 -
    23Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,
    lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 74 -
    22Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài;
    xin Chúa nhớ lại rằng:
    quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    154Xin biện hộ và cứu chuộc con,
    theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.


    
    Châm Ngôn - Chương 18 -
    17Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng,
    nhưng đối phương đến, sẽ lột mặt nạ y.


    
    Châm Ngôn - Chương 22 -
    23vì ĐỨC CHÚA sẽ biện hộ cho họ,
    và những ai tước đoạt họ, Người sẽ tước mạng sống.


    
    Châm Ngôn - Chương 23 -
    11vì Đấng cứu chuộc chúng là Đấng hùng mạnh,
    chính Người sẽ biện hộ cho chúng chống lại con.


    
    Châm Ngôn - Chương 31 -
    8Con hãy mở miệng nói thay cho người câm,
    và biện hộ cho mọi người bất hạnh.


    
    Châm Ngôn -
Chương 31 -
    9Hãy mở miệng xét xử thật công minh,
    biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.


    
    Isaia - Chương 1 -
    17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
    sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
    biện hộ cho quả phụ.


    
    Isaia - Chương 34 -
    8Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA báo phục,
    là năm Người trả oán mà biện hộ cho Xi-on.


    
    Isaia - Chương 51 -
    22 Đây là lời Chúa Thượng của ngươi,
    lời ĐỨC CHÚA và Thiên Chúa của ngươi,
    Đấng biện hộ cho dân Người, Người phán như sau:
    Này Ta cất khỏi tay ngươi chén nồng choáng váng;
    chén lôi đình của Ta, ngươi sẽ không còn phải uống nữa.


    
    Giêrêmia - Chương 30 -
    13Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi;
    ung nhọt thì còn có thuốc chữa,
    chứ ngươi thì vô phương điều trị.


    
    Ai Ca - Chương 3 -
    58Ngài biện hộ cho con, lạy Chúa,
    và chuộc lấy mạng con.


    
    Mikha - Chương 7 -
    9Vì tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA,
    tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của Người,
    tới khi Người biện hộ và bảo vệ tôi.
    Người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng,
    và tôi sẽ được thấy đức công chính của Người.


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 24 -
    1Ông Phao-lô tự biện hộ trước tổng trấn Rô-ma


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 24 -
    10Tổng trấn ra hiệu bảo ông Phao-lô nói, ông liền đáp: "Tôi biết rằng đã từ nhiều năm, ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho mình.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
    8Ông Phao-lô tự biện hộ: "Tôi không có tội gì đối với Lề Luật Do-thái, đối với Đền Thờ hay hoàng đế Xê-da."


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
    16Tôi đã trả lời họ rằng người Rô-ma không có lệ nộp bị cáo nào, trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo, và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
    1Vua Ác-ríp-pa nói với ông Phao-lô: "Ông được phép tự bào chữa." Ông Phao-lô bèn giơ tay ra tự biện hộ:


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
    2"Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người Do-thái tố cáo tôi,


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
    24Ông Phao-lô còn đang tự biện hộ như thế, thì ông Phét-tô lớn tiếng nói: "Ông Phao-lô, ông điên mất rồi! Ông hay chữ quá nên hoá điên! "


    Thư Côrintô 1 - Chương 9 -
    3Đây là lời biện hộ của tôi chống lại những kẻ hạch sách tôi.


    Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
    1III. ÔNG PHAO-LÔ TỰ BIỆN HỘ


    Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
    19 Đã từ lâu, anh em tưởng rằng chúng tôi tự biện hộ trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô. Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em.


    Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
    16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ.