Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Biểu lộ

    BIỂU LỘ


    Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
    51Bởi vì giữa con cái Ít-ra-en, các ngươi đã không trung thành với Ta tại mạch nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của Ta giữa con cái Ít-ra-en,


    Macabê II - Chương 3 -
    16Ai nhìn thấy diện mạo của thượng tế, cũng phải đau lòng, vì dáng điệu và sắc mặt của ông biểu lộ nỗi lo sợ trong tâm hồn.


    Macabê II - Chương 3 -
    24Nhưng ngay tại nơi ông và quân cận vệ lúc ấy đang có mặt tại kho tàng, thì Đức Chúa là Vua cao cả và quyền năng biểu lộ vinh quang rực rỡ, đến nỗi những ai cả gan đi vào đều bị Thiên Chúa quyền năng đánh phạt, khiến cho phải thất điên bát đảo.


    Macabê II - Chương 15 -
    27Tay chiến đấu mà lòng cầu khẩn Thiên Chúa, họ giết ít nhất cũng được ba mươi lăm ngàn tên địch. Họ rất đỗi vui mừng vì Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng của Người.


    Gióp - Chương 12 -
    1Thiên Chúa quyền năng biểu lộ sự khôn ngoan qua các hành động của Người


    Thánh Vịnh - Chương 17 -
    7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
    Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
    khỏi quân thù xông đánh.


    
    Thánh Vịnh - Chương 25 -
    6Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
    Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.


    
    Khôn Ngoan - Chương 16 -
    21Quả thế, lương thực Chúa ban
    vừa biểu lộ tình thương mến ngọt ngào
    Ngài dành cho con cái,
    vừa có thể đáp ứng những khao khát của người sử dụng,
    vì nó biến đổi theo ước muốn của từng người.


    
    Huấn Ca - Chương 6 -
    31Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ,
    đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui.


    
    Isaia - Chương 49 -
    3Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
    Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang."


    
    Isaia - Chương 56 -
    1ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,
    thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
    và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.


    
    Êdêkien - Chương 39 -
    13Toàn dân trong xứ sẽ làm công việc mai táng và đó sẽ là một vinh dự cho Ít-ra-en vào ngày Ta biểu lộ vinh quang của Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.


    Êdêkien - Chương 39 -
    21Ta sẽ biểu lộ vinh quang của Ta giữa các dân tộc; mọi dân tộc sẽ thấy bản án Ta sắp thực hiện, và sẽ thấy tay Ta giáng xuống chúng.


    Thư Rôma - Chương 2 -
    5Thế nhưng bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh.


    Thư Rôma - Chương 16 -
    26nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa.


    Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
   21Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.


    Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
    10Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.


    Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
    11Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.


    Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
    19Không những thế, anh lại được các Hội Thánh chỉ định cùng đi với chúng tôi lo việc lạc quyên, một việc nghĩa chúng tôi đảm nhận, để tôn vinh Chúa và biểu lộ lòng hăng hái của chúng tôi.


    Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
    9Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.


    Thư Êphêsô - Chương 2 -
    7Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.


    Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
    10nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.


    Thư Titô - Chương 1 -
    3Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta.


    Thư Titô - Chương 2 -
    11Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.


    Thư Titô - Chương 3 -
    4Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.


    Thư Gioan 1 - Chương 4 -
    9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
    được biểu lộ như thế này:
    Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
    để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.