Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Binh khí , vũ khí

    BINH KHÍ, VŨ KHÍ


    Samuel I - Chương 8 -
    12Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông.


    Samuel I - Chương 17 -
    54Đa-vít lấy đầu tên Phi-li-tinh và đem về Giê-ru-sa-lem; còn các vũ khí của nó thì đặt trong lều mình.


    
    Samuel I - Chương 20 -
    40Ông Giô-na-than giao vũ khí cho người đầy tớ và bảo: "Đi mang về thành."


    Samuel I - Chương 21 -
    9Ông Đa-vít nói với ông A-khi-me-léc: "Ông không có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm ư? Tôi đã không mang theo cả gươm lẫn vũ khí của tôi, vì việc của đức vua quá khẩn cấp! "


    Các Vua I - Chương 10 -
    25Mỗi vị đều mang lễ vật: đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa. Cứ thế từ năm này qua năm khác.


    
    Các Vua II - Chương 3 -
    21Khi nghe tin các vua lên đánh chúng, mọi người Mô-áp, những người đến tuổi mang vũ khí và cả những người đã quá tuổi đó, đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới.


    Các Vua II - Chương 20 -
    13Sau khi nghe các sứ giả, vua Khít-ki-gia cho họ xem mọi kho tàng của vua, vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua, không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.


    
    Sử Biên Niên I - Chương 12 -
    34 trong chi tộc Dơ-vu-lun: năm mươi ngàn chiến binh sẵn sàng lâm trận, biết sử dụng mọi thứ vũ khí và dũng cảm chiến đấu, không sờn lòng;


    
    Sử Biên Niên I - Chương 12 -
    38từ bên kia sông Gio-đan, trong số người thuộc chi tộc Rưu-vên, chi tộc Gát và một nửa chi tộc Ma-nơ-se: một trăm hai mươi tám ngàn chiến binh biết sử dụng mọi thứ vũ khí.


    
    Sử Biên Niên II - Chương 9 -
    24mỗi vị đều mang lễ vật: đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa, cứ thế từ năm này qua năm khác.


    
    Nơkhemia - Chương 3 -
    19Bên cạnh, có Ê-de, con của Giê-su-a, người phụ trách Mít-pa, lo việc tu bổ phần thứ hai đối diện với dốc kho vũ khí, nơi Góc tường thành.


    
    Giuđitha - Chương 14 -
    2Rồi khi bình minh vừa ló rạng và mặt trời xuất hiện trên mặt đất, mỗi người trong anh em hãy cầm lấy vũ khí, tất cả các người cường tráng hãy ra khỏi thành. Anh em hãy đặt một vị chỉ huy cai quản những người này và làm như đi xuống cánh đồng tấn công tiền đồn con cái Át-sua; nhưng đừng có xuống!


    Giuđitha - Chương 14 -
    3Quân Át-sua cũng sẽ lấy toàn bộ binh giáp vũ khí, đi ra trạm gác, đánh thức các tướng lãnh của mình, rồi ồ ạt tuốn đến lều Hô-lô-phéc-nê, nhưng không tìm thấy ông ta. Nỗi kinh hoàng sẽ ập xuống trên chúng, nên chúng sẽ bỏ chạy, trốn thoát anh em.


    Giuđitha - Chương 15 -
    13Bà và các phụ nữ tháp tùng đội vòng hoa kết bằng cành ô-liu; bà đi trước toàn dân, dẫn đầu đoàn phụ nữ múa nhảy. Tất cả đàn ông Ít-ra-en mang vũ khí và đội vòng hoa đi sau, miệng hát thánh thi.


    Étte - Chương 8 -
    11Vua cho người Do-thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để huỷ diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng; họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng.


    Macabê I - Chương 5 -
    43Rồi ông đi tiên phong qua phía địch, tất cả dân quân theo sau. Hết thảy dân ngoại đã bị ông đè bẹp, chúng quăng vũ khí và chạy trốn đến đền thờ Các-na-in.


    Macabê I - Chương 6 -
    2Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Phi-líp-phê là A-lê-xan-đê đã để lại ; ông này là vua miền Ma-kê-đô-ni-a và là người đầu tiên cai trị nước Hy-lạp.


    Macabê I - Chương 6 -
    6Tướng Ly-xi-a chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do-thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành.


    Macabê I - Chương 6 -
    41Mọi người đều rúng động khi nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông ấy : tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng vũ khí chạm vào nhau loảng xoảng, vì đoàn quân ấy thật đông đảo và hùng mạnh.


    Macabê I - Chương 9 -
    39Ngước mắt lên, họ thấy một đám đông ồn ào mang theo rất nhiều hành lý ; ra đón cô dâu có chú rể cùng với các bạn hữu và anh em mang theo trống cơm, nhạc cụ và nhiều vũ khí.


    Macabê I - Chương 10 -
    6Vua đã cho ông Giô-na-than quyền được tuyển mộ quân lính, chế tạo vũ khí và làm đồng minh với vua ; vua lại truyền phải trao trả cho ông những con tin đang bị cầm giữ trong đồn quân.


    
    Macabê I - Chương 10 -
    21Thế là ông Giô-na-than đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ Lều, tháng bảy năm một trăm sáu mươi. Ông đã tập hợp quân đội và chế tạo được nhiều vũ khí.


    
    Macabê I - Chương 11 -
    51Chúng quăng vũ khí xin cầu hoà, còn người Do-thái thì được vinh quang trước mặt vua và trước mặt toàn dân trong vương quốc của vua ; họ đã trở về Giê-ru-sa-lem, mang theo nhiều chiến lợi phẩm.


    Macabê I - Chương 14 -
    33Ông tăng cường phòng thủ các thành miền Giu-đê, cũng như Bết Xua, một thành nằm ở trên biên giới miền Giu-đê, là nơi trước đây quân thù đã tàng trữ vũ khí ; ông đặt ở đó một đội quân người Do-thái để canh gác.


    Macabê I - Chương 14 -
    42Vua còn nghe biết ông làm quân sư của họ và chịu trách nhiệm về Nơi Thánh ; chính ông cắt đặt những người điều hành các công việc, quản trị xứ sở, trông coi vũ khí và các pháo đài.


    Macabê I - Chương 15 -
    7Giê-ru-sa-lem và Nơi Thánh được tự do. Tất cả vũ khí ông đã chế tạo, các pháo đài ông đã xây và đang chiếm giữ, vẫn thuộc về ông.


    Macabê I - Chương 16 -
    16Khi cha con ông Si-môn đã say, Pơ-tô-lê-mai và những người thuộc phe ông ta xuất đầu lộ diện, vũ khí lăm lăm, xông vào ông Si-môn đang ở trong phòng tiệc. Chúng giết chết ông và hai người con trai cùng với một số lính hầu.


    Macabê II - Chương 5 -
    25Ông ta đến Giê-ru-sa-lem, giả bộ hoà hoãn, đợi cho đến ngày sa-bát là ngày thánh. Lợi dụng ngày người Do-thái nghỉ việc, ông ta hạ lệnh cho tất cả binh sĩ cầm vũ khí.


    Macabê II - Chương 5 -
    26Ông ta truyền chém giết tất cả những ai ra xem, rồi cùng với quân lính cầm vũ khí rảo khắp thành tàn sát một số khá đông dân chúng.


    
    Macabê II - Chương 15 -
    21Khi ông Ma-ca-bê nhìn thấy đông đảo quân địch xuất hiện, trang bị đủ loại vũ khí, đàn voi trận hung hãn, ông dang tay lên trời, khẩn cầu Đức Chúa là Đấng làm nên những công trình kỳ diệu, vì ông biết rằng chiến thắng không phải là nhờ vũ khí, nhưng là do Người quyết định ban cho những ai xứng đáng.


    Gióp - Chương 20 -
    24Nó có thoát được vũ khí bằng sắt,
    thì sẽ bị nỏ bằng đồng nhắm bắn.


    
    Gióp - Chương 39 -
    21Nó lấy chân bới đất,
    tự hào vì sức mạnh, nhắm phía trước lao mình,
    chẳng màng chi vũ khí.
    


    Thánh Vịnh - Chương 7 -
    14nó chuẩn bị vũ khí sát nhân,
    lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình.


    
    Giảng Viên - Chương 9 -
    18trí khôn ngoan mạnh hơn vũ khí,
    nhưng một kẻ vụng dại làm hỏng biết bao việc tốt lành.


    
    Khôn Ngoan - Chương 5 -
    17Người lấy ghen tuông làm binh giáp,
    dùng thụ tạo làm vũ khí đánh đuổi quân thù.


    
    Khôn Ngoan - Chương 18 -
    22Ông thắng được cơn giận của Ngài,
    không phải nhờ thân thể cường tráng,
    cũng chẳng nhờ vũ khí oai hùng, nhưng chính nhờ lời nói
    mà ông khuất phục Đấng đang trừng phạt
    khi nhắc lại lời thề của cha ông, nhắc lại các giao ước.


    
    Huấn Ca - Chương 29 -
    13Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù
    lợi hại hơn cả khiên dầy giáo nhọn.
    Bảo lãnh


    
    Isaia - Chương 22 -
    8Xứ Giu-đa bỏ ngỏ.
    Ngày ấy các ngươi đã nhìn vào binh khí trong Cung Rừng,


    
    Isaia - Chương 39 -
    2Vua Khít-ki-gia vui mừng tiếp đón họ và cho xem kho tàng của vua: vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua; không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.


    
    Isaia - Chương 50 -
    11Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hoả,
    dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa
    chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa.
    Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta:
    các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực.


    
    Giêrêmia - Chương 21 -
    4ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này từ bên ngoài tường luỹ, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầm ở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này.


    Giêrêmia - Chương 50 -
    25ĐỨC CHÚA đã mở kho của Người,
    và đưa ra những vũ khí để trút cơn giận dữ.
    Đó chính là việc Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
    sẽ thực hiện trong xứ sở người Can-đê!
    


    Giêrêmia - Chương 51 -
    20Ngươi như cái búa, như binh khí của Ta.
    Ta dùng ngươi để đập các dân,
    Ta dùng ngươi để huỷ các nước,


    
    Êdêkien - Chương 32 -
    27Chúng không được nằm chung với những dũng sĩ xưa kia đã ngã xuống, những người đi xuống âm phủ mang theo binh khí: gươm gối đầu, thuẫn để trên xương cốt, vì nỗi kinh hoàng các dũng sĩ đó đã gây ra trên cõi nhân sinh.


    Êdêkien - Chương 39 -
    9Bấy giờ, dân cư các thành thị Ít-ra-en sẽ ùa ra đốt và quăng vào lửa các vũ khí, khiên thuẫn, cung tên, giáo mác; họ đốt những thứ ấy suốt bảy năm trời.


    Êdêkien - Chương 39 -
    10Họ chẳng cần kiếm củi ngoài đồng, cũng không cần chặt cây trong rừng, nhưng chỉ lấy vũ khí mà nhóm lửa. Họ sẽ cướp phá những người cướp phá họ, họ sẽ cưỡng đoạt những kẻ cưỡng đoạt họ. Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.


    
    Luca - Chương 11 -
    22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.


    
    Thư Rôma - Chương 13 -
    12Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.


    Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
    7bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ,


    Thư Êphêsô - Chương 6 -
    11Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.


    Thư Êphêsô - Chương 6 -
    13Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.