Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bỏ bê , bỏ mặc

    BỎ BÊ, BỎ MẶC


    Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
    31Thật vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) là Thiên Chúa từ bi: Người sẽ không bỏ mặc anh (em), sẽ không tiêu diệt anh (em), sẽ không quên giao ước Người đã thề với cha ông anh (em).


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
    1Khi anh (em) thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em.


    Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
    3Anh (em) phải làm như thế đối với con lừa của họ, phải làm như thế đối với áo choàng của họ, phải làm như thế đối với tất cả những gì người anh em của anh (em) đánh mất mà anh (em) bắt được; anh (em) không được bỏ mặc làm ngơ.


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
    4Khi anh (em) thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy.


    
    Rút - Chương 1 -
    1Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ và hai con trai bỏ Bê-lem miền Giu-đa mà đến ở trong cánh đồng Mô-áp.


    Sử Biên Niên II - Chương 12 -
    5Bấy giờ ngôn sứ Sơ-ma-gia vào gặp vua Rơ-kháp-am và các thủ lãnh của Giu-đa đang tập họp về Giê-ru-sa-lem để trốn tránh vua Si-sắc. Ngôn sứ nói với họ: "ĐỨC CHÚA phán thế này: "Các ngươi đã bỏ Ta, thì Ta, Ta cũng bỏ mặc các ngươi trong tay Si-sắc."


    Nơkhemia - Chương 13 -
    11Tôi đã quở trách các quan chức với lời lẽ như sau: "Tại sao lại bỏ bê Nhà Thiên Chúa? " Tôi triệu tập các thầy Lê-vi và các ca viên, rồi trao cho họ các chức vụ trước kia.


    Macabê II - Chương 1 -
    5Xin Người nhậm lời anh em cầu nguyện và cho anh em được hoà giải với Người; xin Người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan.


    Gióp - Chương 15 -
    22Nó không tin rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm,
    mà thấy mình bị bỏ mặc cho gươm đâm chém.


    
    Thánh Vịnh - Chương 16 -
    10Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
    không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 38 -
    22Muôn lạy CHÚA, xin đừng bỏ mặc,
    đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    121Con đã làm điều chính trực công minh,
    xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.


    
    Thánh Vịnh - Chương 124 -
    6Xin chúc tụng ĐỨC CHÚA
    đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.


    
    Khôn Ngoan - Chương 10 -
    13Đức Khôn Ngoan không hề bỏ mặc
    người công chính bị bán làm tôi,
    nhưng đã cứu ông khỏi tội lỗi.


    
    Huấn Ca - Chương 29 -
    14Người tốt bụng đứng ra bảo lãnh cho kẻ khác,
    kẻ mất liêm sỉ mới bỏ mặc người ta.


    
    Huấn Ca - Chương 38 -
    16Con ơi, hãy khóc thương người chết,
    xướng khúc ai ca như người bị đau khổ dày vò.
    Hãy chôn cất thế nào cho phải phép, đừng bỏ bê nấm mộ.


    
    Huấn Ca - Chương 40 -
    14Người rộng tay làm phúc ắt sẽ được vui mừng;
    kẻ ngoảnh mặt làm ngơ sẽ tiêu vong vì bị người bỏ mặc.
    


    Isaia - Chương 18 -
    6Tất cả đều bỏ mặc cho mãnh cầm trên núi và thú vật ngoài đồng;
    mùa hè mãnh cầm đến ở, mùa đông mọi thú vật đến trú.


    
    Isaia
- Chương 43 -
    28Vì vậy, Ta đã phế bỏ các vị chức trách đền thờ,
    đã lên án tru diệt Gia-cóp
    và bỏ mặc Ít-ra-en cho người đời thoá mạ.


    
    Ai Ca - Chương 3 -
    11Người để tôi lạc lối nhằm xé xác phanh thây,
    bỏ mặc tôi cô đơn tiều tuỵ.


    
    Ai Ca - Chương 5 -
    20Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi,
    đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài?


    
    Êdêkien - Chương 31 -
    12Những kẻ ngoại bang, những kẻ hung dữ nhất trong các dân tộc, sẽ đốn ngã và bỏ mặc nó. Cành của nó ngổn ngang khắp núi đồi và thung lũng; lá nó bị giập nát phủ đầy mọi khe rãnh trong xứ; mọi dân trong xứ đi khỏi bóng mát của nó và bỏ mặc nó.


    Êdêkien - Chương 32 -
    4Ta sẽ bỏ mặc ngươi trên đất,
    sẽ quăng ngươi lên mặt cánh đồng cho mọi thứ chim trời đến ở,
    và mọi dã thú sẽ nhờ ngươi mà được no lòng.
    


    Mikha - Chương 5 -
    2Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
    cho đến thời một phụ nữ sinh con.
    Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
    sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
    


    Dacaria - Chương 11 -
    17Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
    Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
    Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.


    
    Luca - Chương 13 -
    35Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! "


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
    27Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
    31nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát.


    Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
    16Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ.


    Thư Do Thái - Chương 8 -
    9Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán:

 

    www.thanhlinh.net