Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bội bạc, phản bội

BỘI BẠC, PHẢN BỘI

 

Xuất Hành - Chương 21 -
8Nếu người con gái đó không vừa ý chủ, và chủ không muốn giữ lại cho mình, thì chủ phải cho chuộc, chứ không có quyền bán cho dân nước ngoài, vì như vậy là phản bội người con gái đó.

 

Dân Số - Chương 5 -
12"Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Nếu ai bị vợ mất nết phản bội,

 

Dân Số - Chương 5 -
27Tư tế cho nó uống nước rồi, nếu thật nó đã thất tiết và phản bội chồng, thì nước nguyền rủa sẽ ngấm vào nó để gây ra cay đắng, và tạng phủ nó sẽ sình lên, dạ nó héo đi. Giữa đồng bào, người đàn bà đó sẽ thành đề tài nguyền rủa.

 

Dân Số - Chương 14 -
33Và con cái các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc bốn mươi năm, chúng sẽ mang lấy tội phản bội của các ngươi cho tới khi tất cả các ngươi thành thây ma trong sa mạc.

 

Giô-suê - Chương 22 -
16"Toàn thể cộng đồng của ĐỨC CHÚA đã nói thế này: Hôm nay anh em đã đắc tội với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, và phản bội Người, khi xây cho mình một bàn thờ. Hôm nay anh em đã nổi lên chống lại Người. Sao lại có chuyện bất trung như vậy?


 

Giô-suê - Chương 22 -
18mà hôm nay anh em lại phản bội ĐỨC CHÚA! Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống ĐỨC CHÚA, thì ngày mai Người sẽ nổi cơn thịnh nộ với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en.


 

Giô-suê - Chương 22 -
23Nếu chúng tôi xây một bàn thờ để phản bội ĐỨC CHÚA, mà dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm, hay là dâng hy lễ kỳ an, thì xin chính ĐỨC CHÚA hỏi tội!

 

Giô-suê - Chương 22 -
29Chúng tôi không hề có ý muốn nổi lên chống ĐỨC CHÚA và phản bội Người hôm nay, khi xây một bàn thờ khác để dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và hy lễ, ngoài bàn thờ kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở trước Nhà Tạm của Người."


 

Giô-suê - Chương 23 -
12Nhưng nếu anh em phản bội ĐỨC CHÚA và gắn bó với những dân còn sót lại đang ở với anh em đó, nếu anh em kết duyên kết nghĩa với chúng, nếu anh em lui tới với chúng và chúng lui tới với anh em,

 

Thủ Lãnh - Chương 9 -
18Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha tôi, tàn sát con cái ông, tất cả bảy mươi người trên cùng một tảng đá, rồi đặt đứa con người tỳ thiếp của ông là A-vi-me-léc lên làm vua cai trị các thân hào Si-khem, vì y là bà con của các người.

 

Samuel I - Chương 14 -
33Người ta báo tin cho vua Sa-un rằng: "Kìa dân đang phạm tội nghịch cùng ĐỨC CHÚA là ăn thịt có máu." Vua nói: "Các người đã phản bội. Hãy lập tức vần đến cho ta một tảng đá lớn! "

 

Các Vua I - Chương 8 -
50và tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài; xin Ngài tỏ lòng thương xót họ trước mặt quân chiến thắng, khiến chúng cũng phải thương xót họ,

 

Các Vua II - Chương 11 -
14Bà nhìn lên, thì kìa vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ thường dùng, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên: "Phản bội! Phản bội! "

 

Sử Biên Niên II - Chương 23 -
13Bà nhìn lên, thì kìa, vua đang đứng trên bục ngay lối vào, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trổi vang. Các ca viên có nhạc khí phụ hoạ, xướng lên những bài ca hoan hô. Bà A-than-gia-hu liền xé áo mình ra và la lên: "Phản bội! Phản bội! "

 

Étra - Chương 9 -
2Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng; nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất! "

 

Étra - Chương 9 -
4Tất cả những ai run sợ khi nghe lời của Thiên Chúa Ít-ra-en thì quy tụ chung quanh tôi, trước sự phản bội của những người lưu đày trở về. Còn tôi thì cứ ngồi đó, sững sờ kinh ngạc, cho đến giờ dâng lễ phẩm ban chiều.

 

Étra - Chương 10 -
2Ông Sơ-khan-gia, con ông Giơ-khi-ên, thuộc dòng dõi Ê-lam, nói với ông Ét-ra: "Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng tôi, khi cưới vợ người ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng giờ đây, mặc dầu thế, vẫn còn hy vọng cho Ít-ra-en.

 

Étra - Chương 10 -
6Ông Ét-ra trỗi dậy, rồi từ phía trước Nhà Thiên Chúa đi tới phòng ông Giơ-hô-kha-nan, con ông En-gia-síp. Ông Ét-ra đi tới đó, không ăn bánh, cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về.


 

Étra - Chương 10 -
10Bấy giờ tư tế Ét-ra đứng dậy và nói với họ: "Anh em đã phản bội khi cưới vợ người ngoại, và như thế làm tăng thêm tội lỗi của Ít-ra-en.

 

Nơkhemia - Chương 13 -
27Liệu có còn phải nghe nói các ông cũng làm điều dữ lớn lao này đã là phản bội Thiên Chúa chúng ta mà cưới vợ ngoại bang chăng? "
 

Macabê I - Chương 16 -
17Thế là ông ta đã phản bội trắng trợn, và đã lấy ác báo thiện.


 

Macabê II - Chương 1 -
7Dưới triều vua Đê-mết-ri-ô, năm một trăm sáu mươi chín, chúng tôi, những người Do-thái, đã viết cho anh em: "Suốt những năm phải vô cùng khốn đốn, kể từ khi Gia-xon và những người theo ông phản bội Đất Thánh và vương quốc,

 

Macabê II - Chương 4 -
1Ông Si-môn được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc, lúc này lại vu khống thượng tế Ô-ni-a, coi thượng tế như người đã ngược đãi ông Hê-li-ô-đô-rô và gây ra các tai hoạ.

 

Macabê II - Chương 5 -
8Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc: bị tố cáo với vua A-rê-ta nước Ả-rập, phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội Lề Luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai-cập.

 

Macabê II - Chương 5 -
15Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào Đền Thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này, nhờ tên phản bội Lề Luật và tổ quốc là Mê-nê-la-ô dẫn lối đưa đường.

 

Macabê II - Chương 10 -
22Ông xử tử những kẻ can tội phản bội, và lập tức ông chiếm được hai tháp canh.

 

Macabê II - Chương 13 -
7Đó là số phận cuối cùng của Mê-nê-la-ô, một tên phản bội Lề Luật; ông ta đã phải chết mà ngay cả một tấc đất để chôn cũng không có.

 

Gióp - Chương 6 -
15Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ,
như lòng suối khi nước đã chảy qua.


 

Thánh Vịnh - Chương 78 -
1Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc

 

Thánh Vịnh - Chương 78 -
57Họ xa lìa, phản bội, chẳng khác gì cha ông,
luôn tráo trở thất thường như cánh cung sai chạy.
 

 

Thánh Vịnh - Chương 106 -
39Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,
phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.


 

Châm Ngôn - Chương 21 -
18Kẻ ác thành giá chuộc cho người công chính,
tên phản bội bị phạt thay cho kẻ ngay lành.


 

Huấn Ca - Chương 46 -
11Các thủ lãnh, mỗi vị theo danh nghĩa của mình,
là những người không đem lòng tôn thờ ngẫu tượng,
không quay lưng phản bội Đức Chúa.
Nhớ đến các ngài là phải dâng lời chúc tụng!


 

Isaia - Chương 1 -
1Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Giu-đa.
Hạch tội dân bội bạc
 

 

Isaia - Chương 21 -
2- ghê sợ biết bao, thị kiến tôi đang gặp -:
đó là tên phản bội đang phản bội, là tay tàn phá đang tàn phá.
"Ê-lam, tiến lên, Mê-đi, siết chặt vòng vây! "
Ta sẽ làm im bặt mọi tiếng khóc.


 

Isaia - Chương 24 -
16Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi địa cầu:
"Người công chính vinh hạnh dường bao! "
Những trận chiến cuối cùng
Nhưng tôi nói: "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn thân tôi! "
Quân phản bội đã phản bội.
Quân phản bội đã phản bội thật rồi!


 

Isaia - Chương 31 -
6Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại
với Đấng anh em đã phản bội nặng nề.


 

Isaia - Chương 33 -
1Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá,
kẻ phản bội mà không bị phản bội!
Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,
khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản bội.


 

Isaia - Chương 48 -
8Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu,
đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe!
Vì Ta biết ngươi là tên phản bội
đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.


 

Giêrêmia - Chương 2 -
1Các lời giảng cổ nhất về việc Ít-ra-en phản bội

 

Giêrêmia - Chương 2 -
19Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi,
hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi.
Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng:
lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.


 

Giêrêmia - Chương 2 -
29Sao các ngươi dám tranh tụng với Ta?
Các ngươi đều phản bội Ta hết thảy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


 

Giêrêmia - Chương 3 -
6ĐỨC CHÚA phán với tôi dưới thời vua Giô-si-gia-hu: Điều Ít-ra-en phản bội đã làm, ngươi có thấy không? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm.

 

Giêrêmia - Chương 3 -
8Nó đã thấy: cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà Ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Ít-ra-en phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm.

 

Giêrêmia - Chương 3 -
11Rồi ĐỨC CHÚA phán với tôi: Ít-ra-en phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Giu-đa bất tín bất trung.

 

Giêrêmia - Chương 3 -
12Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này:
Trở về đi, hỡi Ít-ra-en phản bội - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA!
Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa,
vì Ta giàu lòng xót thương - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
và Ta không giận dữ mãi đâu.


 

Giêrêmia - Chương 3 -
14Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on.

 

Giêrêmia - Chương 3 -
22- Trở về đi, hỡi lũ con phản bội,
Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi!
- Này chúng con đây, chúng con đến với Ngài,
vì Ngài là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con.


 

Giêrêmia - Chương 4 -
17Như những kẻ canh giữ đồng ruộng,
chúng vây hãm Giê-ru-sa-lem,
bởi vì nó đã phản bội Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


 

Giêrêmia - Chương 5 -
6Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công,
bị chó sói hoang địa cắn chết.
Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác.
Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.
 

 

Giêrêmia - Chương 5 -
11Nhà Ít-ra-en cũng như nhà Giu-đa,
đối với Ta, đều là quân phản bội, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


 

Giêrêmia - Chương 6 -
28Tất cả đều phản bội, đi đâu vu khống đó,
trơ như sắt, như đồng, toàn một lũ phá hoại.


 

Giêrêmia - Chương 8 -
5Thế thì tại sao dân này cứ phản bội?
Giê-ru-sa-lem phản bội mãi sao?
Chúng cố tình theo con đường lừa đảo, dứt khoát không trở về.


 

Giêrêmia - Chương 9 -
1Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng,
để tôi rời bỏ dân tôi, và đi xa khỏi họ;
vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội.


 

Giêrêmia - Chương 12 -
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực,
con đâu dám tranh luận với Ngài,
nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết:
Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,
tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự?


 

Giêrêmia - Chương 12 -
6Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính chúng cũng phản bội ngươi; sau lưng ngươi, chính chúng nặng lời chỉ trích ngươi: đừng tin chúng khi chúng nói ngon nói ngọt với ngươi.


 

Giêrêmia - Chương 31 -
22Cho tới bao giờ, ngươi còn lang thang đây đó,
hỡi cô gái phản bội?
Vì ĐỨC CHÚA tạo ra điều mới lạ trên mặt đất:
đó là đàn bà bao quanh đàn ông.
Lời hứa phục hồi Giu-đa


 

Giêrêmia - Chương 49 -
4Làm sao ngươi có thể tự hào
về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi,
hỡi cô gái phản bội?
Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình
nên mới nói: "Ai sẽ đến đánh ta? "

 

Êdêkien - Chương 14 -
11Như thế, nhà Ít-ra-en sẽ không còn lìa xa Ta nữa và sẽ không ra ô uế vì tất cả những tội phản bội của chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.


 

Hôsê - Chương 5 -
7Chúng phản bội ĐỨC CHÚA, vì đã sinh những đứa con hoang;
giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị huỷ diệt
cùng với sản nghiệp chúng.


 

Hôsê - Chương 6 -
7Nhưng ngay tại A-đam, chúng đã vi phạm giao ước,
tại đó, chúng đã phản bội Ta.


 

Hôsê - Chương 7 -
14Chúng kêu lên Ta mà chẳng thật lòng,
chỉ than vãn trên giường nằm của chúng.
Chúng tự rạch mình, mong có được lúa mì, rượu mới,
chúng đã phản bội Ta.
 

 

Hôsê - Chương 9 -
15Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Ghin-gan.
Tại nơi này Ta chê ghét chúng.
Những hành vi gian ác của chúng
khiến Ta xua đuổi chúng khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa.
Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội.


 

Hôsê - Chương 14 -
1Sa-ma-ri sẽ phải đền tội vì đã phản bội Thiên Chúa của mình.
Chúng sẽ gục ngã vì gươm đao,
con thơ của chúng sẽ bị tan xác, phụ nữ mang thai bị mổ bụng.


 

Amốt - Chương 4 -
4Hỡi con cái Ít-ra-en,
cứ đến Bết Ên mà phản bội,
đến Ghin-gan mà phản bội nữa đi!
Sáng sáng hãy tiến dâng hy lễ
và cứ ba ngày lại dâng cúng lễ thập phân.


 

Khabacúc - Chương 1 -
13Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?


 

Khabacúc - Chương 2 -
5Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội,
kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công.
Nó toác họng ra như âm phủ,
nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê.
Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh,
tập hợp mọi nước tới quanh mình.


 

Xôphônia - Chương 3 -
4Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa,
là những quân phản bội;
các tư tế của nó làm ô uế đền thờ và vi phạm Lề Luật.


 

Malakhi - Chương 2 -
14Các ngươi nói: Tại sao vậy? Bởi vì ĐỨC CHÚA là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi.

 

Malakhi - Chương 2 -
15Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân.

 

Malakhi - Chương 2 -
16Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ, - ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán -, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Hãy coi chừng và chớ phản bội.


 

Mác-cô - Chương 14 -
1Giu-đa phản bội (Mt 26: 14 -16; Lc 22: 3-6)

 

Mác-cô - Chương 14 -
1Đức Giê-su báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26: 20 -25; Lc 22: 21 -23; Ga 13: 21 -30 )

 

Luca - Chương 6 -
16Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.


 

Gioan - Chương 13 -
1Đức Giê-su loan báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26: 20 -25; Mc 14: 17 -21; Lc 22: 21 -23 )

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
52Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy.