Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bụi đất, cát bụi

  

BỤI ĐẤT - CÁT BỤI

Sáng Thế Ký - Chương 3 -
14ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn:

"Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.


 

Sáng Thế Ký - Chương 3 -
19Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,

cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.

Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất."
 

 

Lê Vi - Chương 17 -
13Bất cứ người nào, thuộc con cái Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn, thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên;

 

Dân Số - Chương 23 -
10Ai đếm được bụi đất của Gia-cóp?
Ai điểm được một phần tư của Ít-ra-en?
Ước chi tôi được chết cái chết của người công chính,
và tôi được mãn phần như họ."


 

Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
24Khi vì đói, chúng phải hao mòn,
vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan,
Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ,
với nọc của loài bò sát trên bụi đất.


 

Samuel I - Chương 2 -
8Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
Vì nền móng địa cầu là của ĐỨC CHÚA,
Người đặt cả hoàn vũ lên trên.
 

 

Samuel II - Chương 22 -
43Con nghiền tan chúng như bụi đất,
giẫm nát, chà đạp chúng như bùn ở ngoài đường.


 

Các Vua I - Chương 16 -
2"Từ bụi đất Ta đã kéo ngươi lên và đặt ngươi làm thủ lãnh Ít-ra-en dân Ta, nhưng ngươi đã đi theo con đường của Gia-róp-am, và đã lôi kéo Ít-ra-en dân Ta phạm tội, mà chọc giận Ta, vì thế

 

Sử Biên Niên II - Chương 1 -
9Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, xin cho lời Ngài phán với vua Đa-vít thân phụ con được ứng nghiệm, vì Ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất.

 

Nơkhemia - Chương 9 -
1Ngày hai mươi bốn tháng ấy, con cháu Ít-ra-en họp nhau lại ăn chay, mình mang bao bị, đầu rắc bụi đất.

 

Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."


 

 

Macabê II - Chương 10 -
25Khi ông đến gần, ông Ma-ca-bê và các chiến hữu liền khẩn cầu Thiên Chúa, bỏ bụi đất lên đầu, mặc áo vải thô,

 

Macabê II - Chương 14 -
15Nghe biết Ni-ca-no và dân ngoại đang đến tấn công mình, người Do-thái bỏ bụi đất lên đầu và cầu xin cùng Đấng đã thiết lập dân Người cho đến muôn đời và đã luôn hiển linh để trợ giúp phần cơ nghiệp của Người là Ít-ra-en.

 

Gióp - Chương 7 -
21Chẳng lẽ Ngài không xoá được tội ác của con,
không bỏ qua được lỗi lầm con phạm?
Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi.
Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.


 

Gióp - Chương 8 -
19Đường nó đi, sung sướng như vậy đó!
Từ bụi đất một mầm khác mọc lên.


 

Gióp - Chương 10 -
9Xin Ngài nhớ cho: Ngài đã tạo ra con bằng đất sét,
rồi lại đưa con trở về cát bụi.
 

 

Gióp - Chương 14 -
8dầu cho dưới đất rễ cây có già
và gốc cây nằm chết trong cát bụi,


 

Gióp - Chương 14 -
19chẳng khác chi nước chảy đá mòn, và mưa rào cuốn trôi cát bụi,
cũng vậy, hy vọng của người phàm, Ngài làm tiêu tan hết.
 

 

Gióp - Chương 16 -
15tôi khoác lên da khô của mình tấm áo vải thô,
lại vùi trán tôi trong bụi đất.


 

Gióp - Chương 17 -
16Bấy giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng,
khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất?


 

Gióp - Chương 20 -
11Xương cốt nó xưa đầy tràn nhựa sống,
nay phải nằm yên trên cát bụi.
 

 

Gióp - Chương 21 -
26Kết cuộc cả hai cùng nghỉ yên trong cát bụi,
mặc cho giòi bọ rúc rỉa thân mình.


 

Gióp - Chương 27 -
16Nó có gom bạc nhiều như cát bụi,
có chất áo quần thành đống như đất sét,


 

Gióp - Chương 28 -
6Tại đây đá có nhiều lam ngọc và trong bụi đất có cả vàng.


 

Gióp - Chương 34 -
15thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc
và phàm nhân sẽ trở về cát bụi.


 

Gióp - Chương 38 -
38khiến cho bụi đất quyện thành bùn
và các tảng đất cùng dính lại?


 

Gióp - Chương 39 -
14Khi nó bỏ trứng lại trên đất,
phó mặc cho cát bụi nóng ran,


 

Thánh Vịnh - Chương 10 -
18để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai.


 

Thánh Vịnh - Chương 22 -
30Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,


 

Thánh Vịnh - Chương 44 -
26Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.


 

Thánh Vịnh - Chương 90 -
3Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi! "


 

Thánh Vịnh - Chương 103 -
14Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.


 

Thánh Vịnh - Chương 104 -
29Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.


 

Thánh Vịnh - Chương 113 -
7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,


 

Thánh Vịnh - Chương 146 -
4Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.


 

Giảng Viên - Chương 3 -
20Mọi sự đều đi về một nơi,
mọi sự đều đến từ bụi đất,
mọi sự đều trở về bụi đất.


 

Giảng Viên - Chương 12 -
7Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.


 

Khôn Ngoan - Chương 7 -
1Phần tôi, tôi cũng chỉ là một con người phải chết,
giống như mọi con người.
Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên
đã được nắn ra từ bụi đất.


 

Khôn Ngoan - Chương 7 -
9Đối với tôi, trân châu bảo ngọc
chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan,
cũng chỉ là cát bụi,
và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.


 

Khôn Ngoan - Chương 15 -
8Thế rồi cũng từ khối đất ấy,
anh vất vả phí công nặn ra một thứ thần hư ảo.
Cũng chính anh ta mới ngày nào sinh ra từ bụi đất,
và chẳng bao lâu nữa sẽ trở về nơi anh ta đã được lấy ra,
khi anh phải hoàn trả sự sống người ta cho anh vay.
 

 

Huấn Ca - Chương 44 -
21Vì thế, Người thề hứa với ông:
nhờ dòng dõi ông, các dân tộc được chúc lành.
Người gia tăng dòng dõi ấy nhiều như bụi đất,
tôn hậu duệ ông lên như những vì sao,
cho họ được hưởng phần gia nghiệp
từ biển này cho tới biển kia,
từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.
Ông I-xa-ác và ông Gia-cóp


 

Isaia - Chương 2 -
10Hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất,
để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,
tránh oai phong lẫm liệt của Người.


 

Isaia - Chương 25 -
12Tường thành cao vững của ngươi
Người đã phá nhào, đã triệt hạ,
phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.


 

Isaia - Chương 26 -
5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.


 

Isaia - Chương 26 -
19Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.
Này những kẻ nằm trong bụi đất,
hãy trỗi dậy, hãy reo mừng!
Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,
và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
ĐỨC CHÚA đi ngang qua


 

Isaia - Chương 29 -
4Ngươi sẽ bị hạ xuống; từ lòng đất, ngươi sẽ cất tiếng lên;
từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt;
từ lòng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên
tựa như tiếng vong hồn: lời ngươi sẽ thì thào từ cát bụi.


 

Isaia - Chương 34 -
7Cùng với chúng, nào trâu, nào bê, nào bò tót đều bị hạ.
Đất đai của chúng máu tràn lênh láng,
cát bụi của chúng mỡ dính bầy nhầy.


 

Isaia - Chương 34 -
9Và suối nước biến thành nhựa chai,
cát bụi hoá lưu huỳnh, đất đai thành nhựa cháy,


 

Isaia - Chương 40 -
12Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,
lấy gang tay đo chín tầng trời,
dùng cái thưng mà lường xem bụi đất,
lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi?


 

Isaia - Chương 47 -
1Hỡi trinh nữ, con gái Ba-by-lon, xuống đi, ngồi trên cát bụi;
hỡi con gái Can-đê, ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ,
vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi
là cô gái yêu kiều đài các nữa.


 

Isaia - Chương 65 -
25Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.


 

Ai Ca - Chương 3 -
29cứ đặt miệng nó trong bụi đất
- may ra còn chút hy vọng nào chăng -


 

Êdêkien - Chương 24 -
7Vì máu đổ ra vẫn còn ở giữa thành.
Nó đổ máu trên tảng đá trọc,
mà không đổ trên đất cho cát bụi lấp đi.


 

Đanien - Chương 12 -
2"Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.

 

Malakhi - Chương 3 -
21Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.


 


www.thanhlinh.net