Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Câm

CÂM

Xuất Hành - Chương 4 -
11ĐỨC CHÚA phán: "Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà? Há chẳng phải là Ta, ĐỨC CHÚA, đó sao?

 

Gióp - Chương 11 -
3Phải chăng những lời lẽ ba hoa của anh
khiến người ta câm miệng?
Anh buông lời chế nhạo, mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao?


 

Thánh Vịnh - Chương 31 -
19Cho phường điêu ngoa phải câm họng;
chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
chống lại người công chính.


 

Thánh Vịnh - Chương 38 -
14Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,
tựa người câm, không hề mở miệng,


 

Thánh Vịnh - Chương 39 -
3Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,
mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối.


 

Thánh Vịnh - Chương 39 -
10Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,
vì chính Chúa đã làm như vậy.


 

Thánh Vịnh - Chương 63 -
12Đức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.
Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ được hiên ngang;
còn người nói dối phải câm miệng.


 

Châm Ngôn - Chương 31 -
8Con hãy mở miệng nói thay cho người câm,
và biện hộ cho mọi người bất hạnh.


 

Khôn Ngoan - Chương 10 -
21Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm,
và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.


 

Isaia - Chương 35 -
6Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.


 

Isaia - Chương 52 -
15cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.


 

Isaia - Chương 53 -
7Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.


 

Isaia - Chương 56 -
10Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì;
cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa,
chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi.


 

Baruc - Chương 6 -
40Ngay cả những người Can-đê cũng khinh dể các thần đó, vì khi thấy một người câm, họ đưa đến cho thần Ben để xin cho nó nói được, làm như thần này có thể hiểu;

 

Êdêkien - Chương 3 -
26Ta sẽ làm cho lưỡi ngươi dính với hàm và ngươi sẽ bị câm, để ngươi không còn là người khiển trách chúng nữa, vì chúng là nòi phản loạn.

 

Êdêkien - Chương 24 -
27Ngày ấy ngươi sẽ mở miệng ra nói với người thoát nạn; ngươi sẽ nói được và không còn câm nữa. Ngươi sẽ là điềm báo cho chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.


 

Êdêkien - Chương 33 -
22Vào buổi chiều trước hôm người ấy đến, tay ĐỨC CHÚA đặt trên tôi. Và lúc người ấy đến vào buổi sáng, Người đã mở miệng cho tôi; miệng tôi đã mở ra, tôi không còn câm nữa.


 

Khabacúc - Chương 2 -
18Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó?
Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người thợ phải tin
để làm ra những tượng câm nín?


 

Khabacúc - Chương 2 -
19Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ: "Chỗi dậy đi! "
và nói với hòn đá câm lặng: "Thức dậy nào! "
Nó có thể dạy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc,
nhưng không một chút sinh khí nơi mình.


 

Mát-thêu - Chương 9 -
1Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám

 

Mát-thêu - Chương 9 -
32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.

 

Mát-thêu - Chương 9 -
33Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! "

 

Mát-thêu - Chương 12 -
22Bấy giờ họ đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta, khiến anh nói và thấy được.

 

Mát-thêu - Chương 15 -
30Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,

 

Mát-thêu - Chương 15 -
31khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.


 

Mát-thêu - Chương 22 -
12mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.

 

Mát-thêu - Chương 22 -
34Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -

 

Mác-cô - Chương 1 -
25Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "

 

Mác-cô - Chương 4 -
39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

 

Mác-cô - Chương 7 -
37Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."


 

Mác-cô - Chương 9 -
17Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.

 

Mác-cô - Chương 9 -
25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "

 

Luca - Chương 1 -
20Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi."

 

Luca - Chương 1 -
22Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.


 

Luca - Chương 4 -
35Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.

 

Luca - Chương 11 -
14Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
32Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca.

 

Thư Rôma - Chương 3 -
19Chúng ta biết rằng: tất cả những gì sách Luật nói là nhằm những người sống dưới Luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước toà Thiên Chúa.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
2Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu tượng câm.


www.thanhlinh.net