Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cạm bẫy

CẠM BẪY

Xuất Hành - Chương 23 -
33Chúng sẽ không ở trong xứ của ngươi, kẻo chúng làm cho ngươi lỗi phạm đến Ta, vì ngươi có thể phụng thờ các thần của chúng, và điều đó trở thành cạm bẫy cho ngươi."


 

Xuất Hành - Chương 34 -
12Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi.

 

Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
16Anh (em) sẽ thôn tính mọi dân mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); đừng nhìn chúng mà thương hại và đừng phụng thờ các thần của chúng: điều đó có thể trở thành cạm bẫy cho anh (em).


 

Giô-suê - Chương 23 -
13thì hãy biết chắc rằng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, sẽ không còn tiếp tục trục xuất các dân đó cho khuất mắt anh em: chúng sẽ thành dò lưới và cạm bẫy hại anh em, thành roi quất vào sườn và gai đâm vào mắt, cho đến khi anh em biến khỏi mảnh đất tốt này mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã ban cho anh em.


 

Thủ Lãnh - Chương 2 -
3Vậy Ta bảo: Ta sẽ không đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, và chúng sẽ sống kè kè bên các ngươi; các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các ngươi."

 

Samuel I - Chương 18 -
21Vua Sa-un tự bảo: "Mình sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó, và tay người Phi-li-tinh hại nó." Vậy vua Sa-un nói với ông Đa-vít lần thứ hai: "Hôm nay con sẽ là rể của ta."

 

Étra - Chương 8 -
31Chúng tôi đã khởi hành từ sông A-ha-va ngày mười hai tháng thứ nhất, để đi Giê-ru-sa-lem. Bàn tay của Thiên Chúa chúng ta đã che chở chúng tôi, và cho chúng tôi thoát khỏi tay kẻ thù và những cạm bẫy trên đường đi.

 

Macabê I - Chương 1 -
35Chúng tích trữ khí giới và lương thực, tập trung các chiến lợi phẩm lấy được ở Giê-ru-sa-lem và chất vào đó. Chúng trở nên một cạm bẫy đáng sợ.
 

Macabê I - Chương 5 -
4Ông cũng nhớ lại ác tâm của con cái Bai-an ; chúng trở thành cạm bẫy và chướng ngại khiến dân vấp ngã, vì đã đặt những ổ phục kích ở dọc đường.

 

Gióp - Chương 18 -
9Cạm bẫy sập xuống trúng gót chân nó,
và dò lưới siết chặt thân mình.


 

Gióp - Chương 22 -
10Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía
làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng.


 

Thánh Vịnh - Chương 9 -
17CHÚA cho thiên hạ được biết Người
khi ban hành phán quyết:
ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra.


 

Thánh Vịnh - Chương 38 -
13Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,
đứa mưu hại con buông lời độc địa,
suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.


 

Thánh Vịnh - Chương 66 -
11đã để cho rơi vào cạm bẫy,
gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,


 

Thánh Vịnh - Chương 69 -
23Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng sa vào,
và trở thành dò lưới ngay với cả bạn thân.


 

Thánh Vịnh - Chương 106 -
36Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.


 

Thánh Vịnh - Chương 141 -
9Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác,


 

Châm Ngôn - Chương 3 -
26Vì ĐỨC CHÚA sẽ ở bên con,
giữ chân con khỏi sa vào cạm bẫy.


 

Châm Ngôn - Chương 13 -
14Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống
giúp chúng ta tránh cạm bẫy tử thần.


 

Châm Ngôn - Chương 14 -
27Kính sợ ĐỨC CHÚA là nguồn sự sống,
giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần.


 

Châm Ngôn - Chương 18 -
7Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ,
môi của nó là cạm bẫy cho mình.


 

Châm Ngôn - Chương 29 -
6Ác nhân phạm tội là rơi vào cạm bẫy,
còn chính nhân được vui sướng hò reo.


 

Giảng Viên - Chương 7 -
26Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả cái chết
khi nó trở thành cạm bẫy, khi lòng dạ nó là lưới dò,
và cánh tay nó là dây trói.
Người đẹp lòng Thiên Chúa mới hòng thoát khỏi tay nó, còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt.


 

Khôn Ngoan - Chương 14 -
11Bởi thế, Thiên Chúa sẽ trừng trị
hết mọi tượng thần của chư dân,
vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa
tượng thần đã nên đồ ghê tởm,
nên cớ vấp ngã cho con người,
nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.
Nguồn gốc việc tôn thờ ngẫu tượng


 

Khôn Ngoan - Chương 14 -
21Đó là cạm bẫy trong cuộc sống,
vì những ai phải chịu cảnh khốn cùng,
hay phải luỵ phục quyền bính, thường gán cho đá cho gỗ
danh hiệu chỉ dành cho một Đấng duy nhất thôi.
Hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng
 

 

Huấn Ca - Chương 9 -
13Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát,
thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần.
Nếu đến gần nó, thì đừng bất cẩn,
kẻo nó lại cướp mất mạng con.
Hãy nhớ rằng con đang bước qua giữa bao cạm bẫy,
và đi lại trên tường thành đầy lỗ châu mai.


 

Isaia - Chương 8 -
14Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp,
một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en,
một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem.


 

Giêrêmia - Chương 8 -
9Những hạng khôn ngoan ấy
sẽ thẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy.
Này, lời ĐỨC CHÚA thì chúng khinh miệt,
chúng khôn ngoan nỗi gì?
Nhắc lại mấy lời đe doạ


 

Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
7Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ.


 

Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
9Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
26và họ sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý nó?
 


www.thanhlinh.net