Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cám dỗ, dụ dỗ

CÁM DÔ

Xuất Hành - Chương 22 -
15Khi có ai dụ dỗ một thiếu nữ chưa đính hôn và ăn nằm với nàng, thì phải trả tiền cưới cho gia đình nàng. Nàng sẽ thành vợ người đó.

 

Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
1Đề phòng các cám dỗ khi vào đất hứa

 

Các Vua II - Chương 18 -
30Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói: Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.

 

Giuđitha - Chương 12 -
12Này, thật là bẽ mặt, nếu chúng ta để người đàn bà xinh đẹp như thế ra đi mà chẳng ân ái với nàng; nếu ta không dụ dỗ được nàng, nàng sẽ chê cười chúng ta."

 

Macabê I - Chương 1 -
11Lúc bấy giờ, từ trong Ít-ra-en đã nảy sinh những đứa vô lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau : "Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai hoạ."

 

Châm Ngôn - Chương 7 -
21Ả hết lời cám dỗ làm chàng ta xiêu lòng,
dùng lời đường mật mà quyến rũ ;


 

Huấn Ca - Chương 13 -
8Coi chừng chớ để người ta dụ dỗ con,
kẻo vì dại khờ mà con bị nhục.


 

Huấn Ca - Chương 42 -
10con còn con gái thì sợ người dụ dỗ,
phải mang bầu khi còn ở nhà cha,
con về với chồng thì lo con lầm lỗi,
chung sống với chồng mà lại hiếm hoi.
 

Isaia - Chương 36 -
15Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói: Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.

 

Mát-thêu - Chương 4 -
1Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mc 1:12-13; Lc 4:1-13)

 

Mát-thêu - Chương 4 -
1Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

 

Mát-thêu - Chương 4 -
3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! "

 

Mát-thêu - Chương 6 -
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.


 

Mát-thêu - Chương 26 -
41Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn."

 

Mác-cô - Chương 1 -
1Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc (Mt 4:1-11; Lc 4:1-13 )

 

Mác-cô - Chương 1 -
13Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.


 

Mác-cô - Chương 14 -
38Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối."

 

Luca - Chương 4 -
1Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13 )

 

Luca - Chương 4 -
2Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.

 

Luca - Chương 4 -
13Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.


 

Luca - Chương 11 -
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."


 

Luca - Chương 22 -
40Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ."


 

Luca - Chương 22 -
46Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ."


 

Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
5Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Xa-tan lợi dụng để cám dỗ.

 

Thư Galát - Chương 5 -
8Lời dụ dỗ ấy không phát xuất từ Đấng kêu gọi anh em.

 

Thư Galát - Chương 6 -
1Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.

 

Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
5Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.
 

Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
14Cũng không phải A-đam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội, khi bị dụ dỗ.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
9Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.

 

Thư Giacôbê - Chương 1 -
13Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.

 

Thư Giacôbê - Chương 1 -
14Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.