Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chân lý

 

Samuel II - Chương 7 -
28Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy.

 

Tôbia - Chương 3 -
5Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật;
Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con,
bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài
và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài.


 

Tôbia - Chương 3 -
5Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật;
Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con,
bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài
và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài.


 

Gióp - Chương 33 -
3Lòng dạ ngay thẳng của tôi trào ra lời uyên bác,
môi miệng tôi nói lên chân lý tinh tuyền.


 

Thánh Vịnh - Chương 19 -
10Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,


 

Thánh Vịnh - Chương 25 -
5Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.


 

Thánh Vịnh - Chương 26 -
3Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa
và sống theo chân lý của Ngài.


 

Thánh Vịnh - Chương 43 -
3Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.


 

Thánh Vịnh - Chương 86 -
11Xin dạy con đường lối Ngài, lạy CHÚA,
để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.


 

Thánh Vịnh - Chương 96 -
13hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
142Công lý của Chúa: công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
151Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con,
mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
160Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.


 

Châm Ngôn - Chương 12 -
22Đôi môi gian tà bị ĐỨC CHÚA ghê tởm,
kẻ thực thi chân lý thì được Người mến thương.


 

Châm Ngôn - Chương 23 -
23Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết,
con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.


 

Huấn Ca - Chương 37 -
15Nhưng quan trọng hơn hết:
con hãy cầu xin Đấng Tối Cao dẫn con đi theo đường chân lý.
Khôn ngoan thật, khôn ngoan giả


 

Giêrêmia - Chương 5 -
3Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài chẳng để mắt tìm chân lý sao?
Ngài đánh phạt chúng, chúng không thèm rên rỉ.
Ngài tiêu diệt chúng, chúng từ khước lời sửa dạy của Ngài.
Mặt chúng chai hơn đá, chúng từ chối không chịu trở về.


 

Dacaria - Chương 8 -
19"ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an."
Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a


 

Thư Rôma - Chương 1 -
18Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý.

 

Thư Rôma - Chương 2 -
8còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.

 

Thư Rôma - Chương 2 -
20là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại, vì bạn tưởng mình có Lề Luật là có tất cả tri thức và chân lý:

 

Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
7bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ,

 

Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
10Nhân danh chân lý của Đức Ki-tô ở trong tôi, tôi xin nói với anh em rằng: chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền xứ A-khai-a.

 

Thư Galát - Chương 2 -
5Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của Tin Mừng.

 

Thư Galát - Chương 2 -
14Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do-thái? "


 

Thư Galát - Chương 5 -
7Anh em đang chạy ngon trớn như thế mà ai đã ngăn cản anh em vâng phục chân lý?

 

Thư Êphêsô - Chương 1 -
13Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em;
vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.


 

Thư Êphêsô - Chương 6 -
14Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,

 

Thư Côlôxê - Chương 1 -
5lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng

 

Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
10và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ.

 

Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
13Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
4Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
7Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
15Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
3Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn; thật ra, những thức ăn này là những thứ Thiên Chúa đã tạo dựng để các tín hữu, những kẻ đã nhận biết chân lý, được dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ.

 

Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
5đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
15Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
18Hai người này đã đi trệch đường chân lý, khi nói rằng sự phục sinh đã xảy ra rồi và như vậy họ phá đổ đức tin của một số người.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
25Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối: biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý,

 

Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
7học mãi mà chẳng bao giờ nhận biết được chân lý.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
8Cũng như Gian-nê và Giam-rê xưa chống lại ông Mô-sê, thì nay họ cũng chống lại chân lý; họ là hạng người đầu óc lệch lạc, lòng tin không có gì vững chắc.

 

Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
4Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.

 

Thư Titô - Chương 1 -
1Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh,

 

Thư Titô - Chương 1 -
14không còn chú ý đến những chuyện hoang đường của người Do-thái và những điều răn dạy của những con người đã quay lưng lại với chân lý.


 

Thư Giacôbê - Chương 1 -
18Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.


 

Thư Giacôbê - Chương 5 -
19Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về,