Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chê cười , cười chê

 

Sáng Thế Ký - Chương 38 -
23Ông Giu-đa nói: "Cô ta cứ việc giữ những thứ ấy! Miễn sao chúng ta đừng bị chê cười. Tôi quả đã gửi con dê con này, còn anh lại không tìm thấy cô ấy! "


 

Giuđitha - Chương 12 -
12Này, thật là bẽ mặt, nếu chúng ta để người đàn bà xinh đẹp như thế ra đi mà chẳng ân ái với nàng; nếu ta không dụ dỗ được nàng, nàng sẽ chê cười chúng ta."

 

Gióp - Chương 30 -
9Giờ đây tôi thành cớ cho họ chê cười, nên đề tài cho họ đàm tiếu.


 

Thánh Vịnh - Chương 22 -
8thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:


 

Thánh Vịnh - Chương 59 -
9Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, Ngài chê cười chúng,
Ngài nhạo báng chư dân.


 

Châm Ngôn - Chương 24 -
24Ai bảo kẻ gian ác rằng : "Anh vô tội !"
thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê.


 

Khôn Ngoan - Chương 4 -
18Thấy như thế mà chúng vẫn khinh thường,
nhưng Đức Chúa sẽ cười chê bọn chúng.


 

Huấn Ca - Chương 22 -
1Kẻ lười biếng giống như hòn đá dính phân,
ai ai cũng chê cười khinh bỉ.


 

Isaia - Chương 52 -
5Bây giờ Ta ở đây để được gì? - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,
còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê!


 

Giêrêmia - Chương 18 -
16Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát
cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.


 

Giêrêmia - Chương 19 -
8Ta sẽ khiến cho thành này nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng; ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc, cười chê về mọi thương tích của nó.

 

Giêrêmia - Chương 49 -
17Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó.

 

Giêrêmia - Chương 50 -
13Vì ĐỨC CHÚA nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
tất cả nên như chốn hoang tàn;
ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
cười chê mọi thương tích của nó.


 

Giêrêmia - Chương 51 -
37Ba-by-lon sẽ nên đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
thành đồ kinh tởm cho thiên hạ cười chê,
không còn ai cư ngụ nữa.


 

Ai Ca - Chương 1 -
8Giê-ru-sa-lem phạm quá nhiều tội lỗi, nên đã ra ô uế.
Mọi kẻ xưa kia từng kính nể, nay khinh mạn cười chê,
vì thấy nàng loã thể.
Ngay chính nàng cũng phải rên siết,
cũng phải ngoảnh mặt đi.


 

Luca - Chương 14 -
29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:

 

Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
3Trước tiên, anh em hãy biết điều này: trong những ngày sau hết, sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ.