Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiếu soi, soi chiếu

 

Sáng Thế Ký - Chương 1 -
15Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy.

 

Sáng Thế Ký - Chương 1 -
17Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất,

 

Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
2Ông nói:
"ĐỨC CHÚA từ Xi-nai ngự đến, từ Xê-ia, Người chiếu soi trên họ,
Người giãi sáng từ núi Pa-ran, Người đã đến Mơ-ri-va ở Ca-đê,
vì họ, từ phía nam Người đến Sườn Núi.


 

Samuel II - Chương 22 -
29Vâng, Ngài là ngọn đèn của con, lạy ĐỨC CHÚA,
ĐỨC CHÚA soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.


 

Tôbia - Chương 13 -
13Một ánh sáng rạng ngời
sẽ chiếu soi khắp mười phương đất;
từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi.
Và dân cư tận chân trời góc biển
sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa,
tay bưng lễ vật dâng tiến Vua Trời.
Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ,
và tên ngươi, thành được Chúa chọn,
sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm.


 

Tôbia - Chương 13 -
13Một ánh sáng rạng ngời
sẽ chiếu soi khắp mười phương đất;
từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi.
Và dân cư tận chân trời góc biển
sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa,
tay bưng lễ vật dâng tiến Vua Trời.
Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ,
và tên ngươi, thành được Chúa chọn,
sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm.


 

Thánh Vịnh - Chương 18 -
29Vâng, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,
Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.


 

Khôn Ngoan - Chương 17 -
5Không lửa nào đủ mạnh có khả năng chiếu sáng ;
không một tia sáng nào của các vì sao
có thể chiếu soi đêm khủng khiếp này.


 

Huấn Ca - Chương 50 -
29Quả thật, nếu đem ra thực hành,
họ sẽ nên kiên cường trong hết mọi hoàn cảnh.
Bởi vì ánh sáng của Đức Chúa
sẽ chiếu soi đường nẻo họ đi.


 

Isaia - Chương 42 -
6Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,


 

Isaia - Chương 60 -
19Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.


 

Mát-thêu - Chương 5 -
15Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

 

Luca - Chương 11 -
36Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh."


 

Gioan - Chương 1 -
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.


 

Gioan - Chương 1 -
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
chiếu soi mọi người.


 

Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
6Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.


 

Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
19Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.

 

Khải Huyền - Chương 21 -
23Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.