Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chỉ bạy, chỉ bảo

 

Xuất Hành - Chương 18 -
23Nếu anh làm điều đó, thì Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh, anh sẽ có thể đứng vững, và hơn nữa cả đám dân này có thể về nhà bình an."


 

Các Vua I - Chương 3 -
3Tuy Sa-lô-môn yêu mến ĐỨC CHÚA, bước theo các lời chỉ dạy của Đa-vít, thân phụ ông; nhưng ông vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao.


 

Thánh Vịnh - Chương 16 -
7Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.


 

Thánh Vịnh - Chương 25 -
4Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
24Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.


 

Thánh Vịnh - Chương 143 -
8Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.


 

Châm Ngôn - Chương 8 -
32"Giờ đây, hỡi các con, hãy nghe ta.
Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.


 

Diễm Ca - Chương 8 -
2Em sẽ đưa anh vào nhà mẹ em,
và anh sẽ chỉ dạy cho em ;
em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng,
uống nước thạch lựu vườn nhà em.


 

Khôn Ngoan - Chương 6 -
11Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi,
và chư vị sẽ được chỉ bảo.


 

Khôn Ngoan - Chương 7 -
21Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được, tôi đều biết hết.
Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi.
Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan.


 

Khôn Ngoan - Chương 17 -
1Vĩ đại thay phán quyết của Ngài, thật khó mà giải thích.
Thế nên hết những ai không có người chỉ bảo
đều lầm lạc mà thôi.


 

Huấn Ca - Chương 25 -
4Người cao niên phán đoán, bậc lão thành chỉ bảo,
thật đẹp đẽ biết bao!


 

Isaia - Chương 42 -
4Nó không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.


 

Isaia - Chương 64 -
4Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui
và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.
Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,
nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,
chúng con sẽ được cứu thoát.


 

Baruc - Chương 4 -
13Chúng không hay không biết huấn lệnh Người,
chẳng đi theo đường Người chỉ dạy,
chẳng bước theo đường nẻo, chẳng sống theo kỷ cương
phù hợp với sự công chính của Thiên Chúa.


 

Luca - Chương 24 -
1Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Đồ (Mt 28: 16 -20; Mc 16: 14 -18; Ga 20: 21 -23; Cv 1:6-8)