Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chôn vùi

 

Thánh Vịnh - Chương 7 -
6thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,
chà đạp mạng sống con dưới đất,
chôn vùi danh dự xuống bùn đen.


 

Thánh Vịnh - Chương 44 -
26Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.


 

Thánh Vịnh - Chương 78 -
53đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ,
nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.


 

Thánh Vịnh - Chương 103 -
4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,


 

Thánh Vịnh - Chương 106 -
17Đất bỗng rẽ ra nuốt sống Đa-than,
chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ.


 

Giảng Viên - Chương 6 -
4Quả thật, thai nhi chết yểu đến không kèn, đi không trống, tên tuổi bị chôn vùi trong tối tăm.


 

Huấn Ca - Chương 20 -
30Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi:
cả hai nào có ích chi?


 

Huấn Ca - Chương 41 -
14Các con ơi, cứ an tâm mà giữ lời giáo huấn.
Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi,
cả hai nào có ích chi?


 

Hôsê - Chương 9 -
6Vì này chúng sẽ phải ra đi sau khi đất nước bị tàn phá.
Chúng sẽ bị Ai-cập tập trung, và sẽ bị Mốp chôn vùi.
Cỏ dại mọc um tùm trên đồ bạc chúng coi là quý giá,
gai góc nằm ngổn ngang ngay trong lều chúng ở.


 

Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
54Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng!


www.thanhlinh.net