Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chua cay, chua chát

Thánh Vịnh - Chương 60 -
5Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.


 

Huấn Ca - Chương 29 -
25Con phải hầu bàn và tiếp rượu cho khách
mà chẳng ai thèm cám ơn.
chua chát nhất là phải nghe những lời này:
"Lại đây sắp bàn đi, đồ ăn bám!
Cầm gì vậy, đưa ta một miếng coi! "


 

Thư Êphêsô - Chương 4 -
31Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.

 

Thư Giacôbê - Chương 3 -
14Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật.

 


www.thanhlinh.net