Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chung thủy

Thánh Vịnh - Chương 51 -
12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ


  Châm Ngôn - Chương 5 -
1Xa lánh người đàn bà trắc nết - Sống chung thuỷ