Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cơm bánh

Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
3Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.
Tôbia - Chương 1 -
17Cơm bánh của tôi, tôi cho người đói khát; quần áo của tôi, tôi cho kẻ trần truồng; nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ni-ni-vê, thì tôi chôn cất người đó.
Tôbia - Chương 1 -
17Cơm bánh của tôi, tôi cho người đói khát; quần áo của tôi, tôi cho kẻ trần truồng; nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ni-ni-vê, thì tôi chôn cất người đó.
Thánh Vịnh - Chương 42 -
4Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
14Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
 
Thánh Vịnh - Chương 132 -
15Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
cho Xi-on được lương thực dồi dào,
và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
11Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh,
kẻ chạy theo chuyện phù phiếm là đứa ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
13Đừng mê ngủ kẻo ra nghèo túng,
chong mắt thức, bạn sẽ được cơm bánh no nê.
 
Châm Ngôn - Chương 22 -
9Người tử tế sẽ được chúc phúc,
vì đã đem cơm bánh cho người nghèo.
 
Châm Ngôn - Chương 28 -
19Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh,
kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
8Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.
Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
22Đầy tớ lên ngôi vua,
kẻ ngu được dư thừa cơm bánh,
 
Giảng Viên - Chương 11 -
1Cơm bánh của bạn, hãy đem thả trên mặt nước,
về lâu về dài, bạn sẽ tìm lại được.
 
Mát-thêu - Chương 4 -
4Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."
 
Luca - Chương 4 -
4Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."