Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cố tình, cố ý

Xuất Hành - Chương 21 -
14Nếu có ai cố tình hại người thân cận tới mức dùng mưu mà giết nó, thì ngươi sẽ lôi kẻ ấy ra khỏi bàn thờ của Ta mà giết chết.
 
Dân Số - Chương 35 -
20Nếu ai vì căm hờn mà xô ngã người khác, hay cố tình ném vật gì trúng người ấy, làm cho người ấy chết,
Macabê II - Chương 14 -
3Có một người tên là An-ki-mô, trước kia là thượng tế, nhưng đã cố tình vi phạm Lề Luật trong thời loạn ly. Ông ta tưởng rằng không còn cách nào để tự cứu thoát, cũng không thể lên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu được nữa,
Gióp - Chương 40 -
8Phán quyết của Ta, phải chăng ngươi cố tình phá bỏ,
lên án Ta để biện minh cho mình?
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
43Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,
đắm chìm trong tội ác của mình.
 
Giêrêmia - Chương 8 -
5Thế thì tại sao dân này cứ phản bội?
Giê-ru-sa-lem phản bội mãi sao?
Chúng cố tình theo con đường lừa đảo, dứt khoát không trở về.
 
Thư Do Thái - Chương 10 -
26Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa,