Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cúi đầu, cúi mặt

Xuất Hành - Chương 25 -
20Các tượng thần hộ giá có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện với nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.
Xuất Hành - Chương 37 -
9Các tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.
 
Các Vua I - Chương 8 -
32thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động; xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội; còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
23thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động; xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội; còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can.
 
Gióp - Chương 22 -
29Vì Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng
và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
28Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
14như cầu cho bạn hữu anh em.
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
42và địch quân áp bức,
dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
24Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại,
và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương.
 
Isaia - Chương 2 -
11Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống,
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục;
trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.
 
Isaia - Chương 5 -
15Phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,
bọn kiêu căng đã phải cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
 
Đanien - Chương 10 -
15Nghe những lời người nói đó, tôi cúi mặt xuống đất, không nói nên lời.


www.thanhlinh.net