Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cứu độ, cứu chuộc

Xuất Hành - Chương 15 -
2CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.
 
Samuel II - Chương 7 -
23Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ít-ra-en? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà Ngài đã cứu chuộc từ Ai-cập về cho mình.
Samuel II - Chương 22 -
3Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.
 
Samuel II - Chương 22 -
28Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
quắc mắt nhìn xuống kẻ tự cao.
 
Samuel II - Chương 22 -
36Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
35Hãy nói: lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng con,
xin thương quy tụ chúng con về,
cứu chúng con từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh,
và được hiên ngang tán dương Ngài.
 
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
21Dưới đất, có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ít-ra-en? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, để Ngài được hiển danh vì những việc vĩ đại và khủng khiếp, khi xua đuổi chư dân khuất mắt dân Ngài, dân mà Ngài đã cứu chuộc khỏi tay Ai-cập.
Tôbia - Chương 6 -
18Trước khi gần gũi nhau cả hai hãy đứng lên cầu nguyện, xin Đức Chúa trên trời rủ lòng thương và ban ơn cứu độ cho các em. Đừng sợ, vì cô được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Chính em sẽ cứu cô, cô sẽ sống với em, và tôi chắc rằng nhờ cô, em sẽ có con cái, và chúng nó sẽ như là anh em của em. Vậy em đừng lo lắng gì cả! "
Tôbia - Chương 8 -
4Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: "Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta! "
Tôbia - Chương 6 -
18Trước khi gần gũi nhau cả hai hãy đứng lên cầu nguyện, xin Đức Chúa trên trời rủ lòng thương và ban ơn cứu độ cho các em. Đừng sợ, vì cô được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Chính em sẽ cứu cô, cô sẽ sống với em, và tôi chắc rằng nhờ cô, em sẽ có con cái, và chúng nó sẽ như là anh em của em. Vậy em đừng lo lắng gì cả! "
Tôbia - Chương 8 -
4Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: "Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta! "
Giuđitha - Chương 8 -
17Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người.
 
Étte - Chương 4 -
17b) "Lạy Chúa, Chúa là Vua toàn năng,
Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ.
Khi Chúa muốn cứu độ Ít-ra-en,
nào ai đương đầu nổi với Ngài!
 
Étte - Chương 5 -
1Ngày thứ ba, cầu nguyện xong, hoàng hậu Ét-te bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng. (1a) Đẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là Đấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ: bà tựa vào một cô, trông thật thướt tha duyên dáng; còn cô kia theo sau, nâng đuôi áo cho bà. (1b) Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn hở, dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. (1c) Qua các cửa, bà đến trước mặt vua. Vua ngự trên ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ rất đáng sợ. (1d) Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt rực sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khuỵu xuống, tái mặt đi vì yếu sức; bà dựa đầu vào cô cung nữ đi trước. (1đ) Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà: (1e) "Sao thế, Ét-te? Ta là anh của em mà! Yên tâm đi! Em không phải chết đâu! Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân thôi. Lại đây em! "
Macabê I - Chương 4 -
11Bấy giờ mọi dân tộc sẽ biết rằng có một Đấng cứu chuộc và giải thoát Ít-ra-en."
 
Macabê I - Chương 4 -
30Khi thấy đoàn quân hùng mạnh ấy, ông đã cầu nguyện rằng : "Lạy Đấng cứu độ Ít-ra-en, xin chúc tụng Ngài ; Ngài đã dùng bàn tay của tôi tớ Ngài là vua Đa-vít mà đập tan cuộc tiến công của con người hùng mạnh và đã trao nộp đoàn quân Phi-li-tinh vào tay ông Giô-na-than, con vua Sa-un, và vào tay người mang khí giới cho ông.
Thánh Vịnh - Chương 7 -
11Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.
 
Thánh Vịnh - Chương 14 -
7Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
1Vua tạ ơn ĐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2 Sm 22:1-51)
Thánh Vịnh - Chương 18 -
3lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
28Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
36Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
 
Thánh Vịnh - Chương 19 -
15Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
2Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!
 
Thánh Vịnh - Chương 24 -
5Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
5Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
1Của vua Đa-vít
CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
9xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 28 -
9Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
3ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
6Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
1Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất
Thánh Vịnh - Chương 35 -
3vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con,
xin nói với con rằng: "Ta là Đấng cứu độ ngươi."
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
23Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
11Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
27Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
23"Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời."
 
Thánh Vịnh - Chương 53 -
7Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
2Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
3duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
7duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
8Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
6Ngài công minh đáp lại lời chúng con
bằng những việc lạ lùng kinh hãi,
lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất
và hải đảo xa vời.
 
Thánh Vịnh - Chương 67 -
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
20Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,
Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
15Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
4Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,
ra tay cứu độ kẻ khó nghèo,
đập tan lũ cường hào ác bá.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
16Tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài
là giống nòi Gia-cóp và Giu-se.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
35mới nhớ rằng: Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân,
Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ.
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 85 -
5Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.
 
Thánh Vịnh - Chương 85 -
8Lạy CHÚA, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
 
Thánh Vịnh - Chương 85 -
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
2Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
2Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.
 
Thánh Vịnh - Chương 91 -
16cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban."
 
Thánh Vịnh - Chương 98 -
3Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
26Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ,
xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con,
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
31vì Chúa đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn,
để cứu độ khỏi tay người kết án.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
14CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
154Xin biện hộ và cứu chuộc con,
theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
155Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 130 -
7trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi,
bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
 
Thánh Vịnh - Chương 130 -
8Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
11Xin cứu độ và giải thoát con khỏi thế lực nước ngoài;
miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
giơ tay thề: chỉ biết thề gian.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
11vì Đấng cứu chuộc chúng là Đấng hùng mạnh,
chính Người sẽ biện hộ cho chúng chống lại con.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
7Vì bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu,
không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài,
Đấng cứu độ muôn người hết thảy.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
18Người vừa ra lệnh, mọi sự tiến hành như Người muốn;
cũng không ai cản nổi công trình cứu độ của Người.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
1Lạy Đức Chúa là Vua, con xin cảm tạ Ngài,
ca ngợi Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Con cảm tạ danh Ngài.
 
Isaia - Chương 12 -
2Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
 
Isaia - Chương 17 -
10Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi;
núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.
Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú, ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.
 
Isaia - Chương 29 -
22Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này:
"Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,
từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
 
Isaia - Chương 33 -
1Ơn cứu độ người người mong đợi
Isaia - Chương 33 -
2Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,
chúng con trông cậy vào Ngài.
Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con;
xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 
Isaia - Chương 33 -
6Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào,
sự kính sợ ĐỨC CHÚA, đó chính là kho tàng Người ban.
 
Isaia - Chương 33 -
22Phải, ĐỨC CHÚA là vị thẩm phán của chúng ta,
ĐỨC CHÚA là nhà lập pháp của chúng ta,
ĐỨC CHÚA là vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta.
 
Isaia - Chương 35 -
9Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.
 
Isaia - Chương 41 -
14Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,
hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.
Chính Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en."
 
Isaia - Chương 43 -
3Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi thờ,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng cứu độ ngươi.
Ta đã thí Ai-cập làm giá chuộc ngươi về,
nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi.
 
Isaia - Chương 43 -
12Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe,
chứ giữa các ngươi, chẳng có thần lạ nào.
Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, và chính Ta là Thiên Chúa,
 
Isaia - Chương 43 -
14Đây là lời ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc các ngươi,
Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:
Vì các ngươi, Ta đã sai người đến Ba-by-lon;
mọi thanh cửa thành, Ta quăng xuống đất,
làm cho tiếng reo hò của dân Can-đê trở thành lời ai oán.
 
Isaia - Chương 44 -
6ĐỨC CHÚA là Vua, là Đấng cứu chuộc Ít-ra-en,
và là ĐỨC CHÚA các đạo binh, Người phán thế này:
Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận;
chẳng có thần nào hết, ngoại trừ Ta.
 
Isaia - Chương 44 -
22Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói,
lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.
 
Isaia - Chương 44 -
24ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đấng đã nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ,
Người phán thế này:
Chính Ta là ĐỨC CHÚA đã dựng nên vạn vật,
một tay Ta đã căng vòm trời,
đã trải rộng trái đất, chẳng cần ai giúp đỡ.
 
Isaia - Chương 45 -
17Còn Ít-ra-en sẽ được ĐỨC CHÚA cứu, được cứu độ muôn đời,
và cho đến vạn kiếp ngàn thu,
anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.
 
Isaia - Chương 45 -
24Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.
Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.
 
Isaia - Chương 46 -
13Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến gần,
chẳng còn xa nữa đâu;
ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không trì hoãn.
Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xi-on,
và sẽ cho Ít-ra-en được vinh quang rạng rỡ.
 
Isaia - Chương 47 -
4Đấng cứu chuộc chúng ta,
Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:
 
Isaia - Chương 48 -
17ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
Đấng dạy ngươi những điều bổ ích,
Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.
 
Isaia - Chương 49 -
6Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít.
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."
 
Isaia - Chương 49 -
7Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,
với người làm tôi mọi cho bạo chúa,
ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,
Người phán thế này:
Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy
vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.
 
Isaia - Chương 49 -
26Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt chính mình,
uống máu chính mình như uống rượu mới cất.
Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng:
Chính Ta, ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,
Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.
 
Isaia - Chương 51 -
5Đức công chính của Ta đã gần kề,
ơn cứu độ của Ta sắp xuất hiện,
cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước,
muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta
và mong chờ Ta ra tay hành động.
 
Isaia - Chương 51 -
6Hãy ngước mắt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất:
Này, trời sẽ tan ra như làn khói,
đất sẽ rách tươm như manh áo cũ,
và dân cư trên đó sẽ chết như ruồi;
nhưng ơn cứu độ của Ta sẽ trường tồn vạn kỷ
và đức công chính của Ta sẽ không suy suyển bao giờ.
 
Isaia - Chương 51 -
8Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn,
như tấm vải len bị rận cắn;
còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi
và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu.
 
Isaia - Chương 52 -
9Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
 
Isaia - Chương 52 -
10Trước mặt muôn dân,
ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người:
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
 
Isaia - Chương 54 -
8Lúc lửa giận bừng bừng,
Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.
 
Isaia - Chương 56 -
1ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
 
Isaia - Chương 60 -
16Ngươi sẽ thưởng thức nguồn phú túc của chư dân,
hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa.
Ngươi sẽ biết rằng: Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,
và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.
 
Isaia - Chương 62 -
1Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,
vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,
tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,
ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.
 
Isaia - Chương 62 -
11Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp cùng cõi đất:
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.
 
Isaia - Chương 63 -
4Vì một ngày báo phục, lòng Ta đã quyết,
và năm cứu chuộc của Ta đã đến rồi.
 
Isaia - Chương 63 -
16Quả chính Ngài là Cha chúng con!
Chúng con không được ông Áp-ra-ham biết đến,
không được ông Ít-ra-en nhìn nhận,
còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài mới là Cha,
là Đấng cứu chuộc chúng con:
đó là danh Ngài từ muôn thuở.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
1Xét xử và cứu độ các dân tộc lân bang
Giêrêmia - Chương 15 -
21Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,
sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
11Vì ĐỨC CHÚA đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.
 
Giêrêmia - Chương 42 -
11Đừng sợ vua Ba-by-lon như các ngươi đang sợ; đừng sợ nó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - bởi vì chính Ta ở với các ngươi để cứu độ các ngươi, để giải thoát các ngươi khỏi tay nó.
Giêrêmia - Chương 50 -
1ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc Ít-ra-en
Giêrêmia - Chương 50 -
34Nhưng Đấng cứu chuộc chúng thật hùng mạnh,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh;
Người đích thân đứng ra bênh vực chúng,
để cho đất nước được yên hàn,
và khiến dân cư Ba-by-lon run rẩy.
 
Ai Ca - Chương 3 -
26Biết thinh lặng đợi chờ,
đợi chờ ơn cứu độ của ĐỨC CHÚA, đó là một điều hay.
 
Baruc - Chương 4 -
24Hôm nay đây các thành lân cận của Xi-on
nhìn thấy các con đi lưu đày,
thì chỉ mai này thôi, cũng chính chúng
sẽ thấy các con được Thiên Chúa cứu độ.
Trong ánh sáng huy hoàng, trong vinh quang rực rỡ,
Đấng Vĩnh Hằng sẽ ban ơn cứu độ cho chúng con.
 
Mikha - Chương 7 -
7Phần tôi, tôi ngóng đợi ĐỨC CHÚA,
tôi cậy trông Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi;
Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu.
 
Khabacúc - Chương 3 -
13Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.
Ngài đánh quỵ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra.
 
Khabacúc - Chương 3 -
18Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì ĐỨC CHÚA,
hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 
Dacaria - Chương 8 -
1Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a
Dacaria - Chương 8 -
19"ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an."
Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a
 
Dacaria - Chương 10 -
8Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì Ta đã cứu chuộc chúng.
Chúng sẽ nên đông đúc như xưa.
 
Luca - Chương 1 -
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 
Luca - Chương 1 -
68"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
 
Luca - Chương 2 -
11Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.
Luca - Chương 2 -
38Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
 
Luca - Chương 3 -
6Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
 
Luca - Chương 19 -
9Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.
Luca - Chương 24 -
21Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.
Gioan - Chương 4 -
22Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.
Gioan - Chương 4 -
42Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
25Ông tưởng các anh em ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa dùng tay ông để ban ơn cứu độ cho họ; nhưng họ thì không hiểu.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
23Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
26"Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
47Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
28"Vậy xin anh em biết cho rằng: ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại; họ thì họ sẽ nghe."
Thư Rôma - Chương 1 -
15Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Rô-ma.
CON NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ NHỜ ĐỨC TIN
 
Thư Rôma - Chương 1 -
16Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp.
Thư Rôma - Chương 3 -
24nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su.
Thư Rôma - Chương 5 -
12. THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ CON NGƯỜI
Thư Rôma - Chương 8 -
23Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.
Thư Rôma - Chương 8 -
1Ý định cứu độ của Thiên Chúa
Thư Rôma - Chương 13 -
11Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
30Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em,
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
15Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất.
Thư Êphêsô - Chương 1 -
1Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa
Thư Êphêsô - Chương 1 -
13Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em;
vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.
 
Thư Êphêsô - Chương 5 -
23vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
17Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
 
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
13Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý.
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su theo lệnh Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh Đức Ki-tô Giê-su, niềm hy vọng của chúng ta,
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
3Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
4Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
10Thật vậy, chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, Đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín hữu.
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
9Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su,
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
10nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
10Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.
 
Thư Titô - Chương 1 -
3Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta.
Thư Titô - Chương 1 -
4Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an.
 
Thư Titô - Chương 2 -
10đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề.
 
Thư Titô - Chương 2 -
11Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.
Thư Titô - Chương 2 -
13Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.
Thư Titô - Chương 2 -
14Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
 
Thư Titô - Chương 3 -
4Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.
Thư Titô - Chương 3 -
6Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta.
Thư Do Thái - Chương 1 -
14Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
3thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực,
Thư Do Thái - Chương 5 -
9và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người,
Thư Do Thái - Chương 7 -
25Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.
 
Thư Do Thái - Chương 9 -
12Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.
Thư Do Thái - Chương 9 -
28Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.
 
Thư Giacôbê - Chương 1 -
21Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
5là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
9bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
10Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em.
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
19Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
1Tôi là Si-mê-ôn Phê-rô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi.
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
11và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
 
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
18Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.
 
Thư Gioan 1 - Chương 4 -
14Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng
và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến
làm Đấng cứu độ thế gian.
 
Thư Giuđa - Chương 1 -
3Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin đã được truyền lại cho dân thánh chỉ một lần là đủ.
Thư Giuđa - Chương 1 -
25xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Độ chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời! A-men.
 
Khải Huyền - Chương 7 -
10Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta."