Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cứu nguy

Thánh Vịnh - Chương 12 -
2Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
giữa loài người, không một kẻ tín trung.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
6van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 41 -
2Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
21Hẳn ác nhân không thoát khỏi hình phạt,
nhưng giống nòi người công chính sẽ được cứu nguy.
 
Isaia - Chương 42 -
22Thế nhưng dân này lại bị cướp phá bóc lột,
mọi người bị nhốt dưới hố sâu,
tất cả bị giam trong ngục tối.
Họ bị cướp mà không người cứu nguy,
bị bóc lột mà không ai lên tiếng đòi: "Trả lại!
 


www.thanhlinh.net