Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn lối, chỉ lối, chỉ đường

Macabê II - Chương 5 -
15Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào Đền Thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này, nhờ tên phản bội Lề Luật và tổ quốc là Mê-nê-la-ô dẫn lối đưa đường.
Gióp - Chương 29 -
25Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ,
sống với họ như vua ở giữa ba quân,
như người ủi an những kẻ ưu sầu.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
8CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 43 -
3Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
3Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi,
còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
26Người công chính dẫn lối cho bạn bè,
nhưng đường ác nhân đi
khiến chúng bị lạc.
 
Êdêkien - Chương 21 -
24Phần ngươi, hỡi con người, hãy vạch hai con đường cho gươm của vua Ba-by-lon đến. Hai con đường ấy đều phát xuất từ cùng một xứ. Tại mỗi đầu đường, ngươi hãy đặt bảng chỉ lối vào thành.
Thánh Vịnh - Chương 119 -
105Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi.
 
Mát-thêu - Chương 21 -
32Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."
 
Nơkhemia - Chương 9 -
12Chúa dùng một cột mây hướng dẫn họ ban ngày,
và dùng một cột lửa dẫn dắt họ ban đêm, để soi đường cho họ.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
19thì Ngài vẫn mở lượng hải hà,
không để họ bơ vơ trong sa mạc.
Cột mây không rời họ ban ngày nhưng đi đầu dẫn lối.
Cột lửa chẳng xa họ ban đêm nhưng soi đường cho họ.
 
Thánh Vịnh - Chương 43 -
3Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
 
Huấn Ca - Chương 50 -
29Quả thật, nếu đem ra thực hành,
họ sẽ nên kiên cường trong hết mọi hoàn cảnh.
Bởi vì ánh sáng của Đức Chúa
sẽ chiếu soi đường nẻo họ đi.
 
Luca - Chương 2 -
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."