Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dân nước

Sáng Thế Ký - Chương 28 -
3Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước.
Sáng Thế Ký - Chương 48 -
4Người đã phán với cha: "Đây Ta làm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành một cộng đồng nhiều dân nước, và sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi về sau làm sở hữu vĩnh viễn.
Xuất Hành - Chương 21 -
8Nếu người con gái đó không vừa ý chủ, và chủ không muốn giữ lại cho mình, thì chủ phải cho chuộc, chứ không có quyền bán cho dân nước ngoài, vì như vậy là phản bội người con gái đó.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
27ĐỨC CHÚA sẽ phân tán anh em vào giữa các dân, anh em sẽ chỉ còn là một dúm người giữa các dân nước mà ĐỨC CHÚA sẽ dẫn anh em đến.
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
35Hãy nói: lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng con,
xin thương quy tụ chúng con về,
cứu chúng con từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh,
và được hiên ngang tán dương Ngài.
 
Nơkhemia - Chương 13 -
26Không phải vì thế mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã phạm tội sao? Trong các dân nước, chẳng có vua nào được như ông, lại được Thiên Chúa của mình yêu mến và cho làm vua cai trị toàn thể Ít-ra-en. Thế mà ông đã để cho các bà vợ ngoại bang đưa đến chỗ phạm tội!
Giuđitha - Chương 9 -
14Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng:
Ngài là Thiên Chúa,
vị Thiên Chúa nắm giữ mọi quyền năng và sức mạnh;
và chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
có thể phù hộ dòng giống Ít-ra-en."
 
Giuđitha - Chương 14 -
7Nhưng người ta vực ông dậy, ông lại nằm vật dưới chân bà Giu-đi-tha, phủ phục trước mặt bà và nói:
"Bà đáng được chúc tụng trong mọi lều trại ở Giu-đa
và trong tất cả các dân nước,
khi nghe đến danh bà, ai cũng đều kinh hãi!
 
Étte - Chương 1 -
1d) Đây là giấc chiêm bao: bỗng nhiên, nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm sét rền vang, đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất! (1đ) Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. (1e) Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. (1g) Và này một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân, ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. (1h) Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai hoạ sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. (1i) Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn. (1k) Mặt trời mọc lên, toả lan ánh sáng. Kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế.
 
Étte - Chương 3 -
13b) Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn. Trong số đó, quan Ha-man giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện chí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. (13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được.
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
8Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.
 
Thánh Vịnh - Chương 7 -
9Lạy CHÚA là Đấng xét xử muôn dân nước,
xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.
 
Thánh Vịnh - Chương 67 -
1Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa
Thánh Vịnh - Chương 72 -
11Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
15Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,
biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
47Lạy CHÚA là Thiên Chúa chúng con,
xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về
từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh
và được hiên ngang tán dương Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
10Người đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
12Vì nào ai dám hỏi : "Chúa làm chi vậy ?"
Ai dám chống lại phán quyết của Ngài ?
Và ai dám cáo tội Ngài huỷ diệt dân nước Ngài đã lập nên ?
Ai dám đứng lên chống lại Ngài
và bênh vực bọn người gian ác ?
 
Huấn Ca - Chương 10 -
3Một ông vua dốt nát làm cho dân nước phải suy vong,
một thành hưng thịnh
là nhờ trí thông minh của các nhà cầm quyền.
 
Isaia - Chương 14 -
9Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động
để ra đón ngươi vào:
vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết,
tất cả những kẻ quyền uy trên đời,
và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng.
 
Isaia - Chương 43 -
4Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,
vốn được Ta trân trọng và mến thương,
nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi,
nộp bao dân nước thế mạng ngươi.
 
Isaia - Chương 60 -
5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 10 -
7Ngài, ai mà không kính sợ, lạy Vua muôn vàn dân nước?
Ngài phải là như vậy!
Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của chư dân,
và trong mọi vương quốc của họ,
không ai sánh được như Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
28Còn ngươi, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, đừng sợ hãi,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - vì Ta ở với ngươi.
Ta sẽ lên án tiêu diệt mọi dân nước
là những nơi Ta đã xua ngươi tới ở;
nhưng Ta sẽ không lên án tiêu diệt ngươi.
Tuy nhiên, Ta sẽ sửa trị ngươi theo lẽ công bình,
không để cho ngươi thoát khỏi hình phạt.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
2Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu!
Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó:
"Nào ta hãy loại nó ra khỏi các dân nước! "
Cả Mát-mên nữa, ngươi cũng sẽ bị tiêu vong,
bị lưỡi gươm đuổi theo sát gót.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
44Ta sẽ trừng phạt Ben thuộc Ba-by-lon,
Ta sẽ móc khỏi miệng nó, những gì nó đã nuốt;
các dân nước sẽ không còn tuôn đến đó nữa,
các tường luỹ của Ba-by-lon sụp đổ tan tành.
 
Ai Ca - Chương 1 -
1Làm sao Đô Thị dân đông đúc
lại ngồi trơ, tủi nhục một mình!
Xưa lệnh bà giữa muôn dân nước,
nay khác chi quả phụ tội tình.
Bà nữ chúa đứng đầu các tỉnh
đã trở thành một kẻ khổ sai.
 
Êdêkien - Chương 16 -
14Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi; nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của Ta chiếu toả trên ngươi, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 27 -
33Trước kia, khi ngươi dùng đường biển
đưa hàng đi khắp chốn, bao dân nước đã được mãn nguyện;
vì lắm của lại nhiều hàng,
ngươi đã làm giàu cho vua chúa trên mặt đất.
 
Êdêkien - Chương 32 -
3ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau:
Ta bủa lưới bắt ngươi, đang khi nhiều dân nước họp đại hội;
chúng sẽ khiến ngươi rơi vào bẫy của Ta.
 
Êdêkien - Chương 38 -
9Ngươi sẽ tiến lên, sẽ tràn vào như vũ bão; ngươi sẽ như đám mây che phủ đất ấy, chính ngươi và toàn thể quân lực của ngươi cùng nhiều dân nước đi với ngươi.
 
Êdêkien - Chương 38 -
15Ngươi bỏ nơi đang cư ngụ ở mạn cực bắc mà đến, chính ngươi cùng với nhiều dân nước đi theo ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, một đoàn quân vĩ đại, một lực lượng đông đảo.
Êdêkien - Chương 38 -
22Ta sẽ phạt nó phải chịu ôn dịch và đổ máu, Ta sẽ khiến mưa như thác đổ, mưa đá, lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó và trên biết bao dân nước đi theo nó.
Êdêkien - Chương 39 -
4Chính ngươi cùng với các đoàn quân của ngươi và các dân nước đi theo ngươi sẽ phải gục ngã trên núi non Ít-ra-en. Ta sẽ biến ngươi thành mồi ngon cho mọi giống ác điểu và dã thú:
Đanien - Chương 8 -
22Sừng đó bị gãy, có bốn sừng mọc lên thay thế: đó là bốn vương quốc nổi lên từ dân nước ấy, nhưng không có sức mạnh của nước ấy.
 
Giôen - Chương 1 -
6Quả thật, một dân nước uy hùng đông đảo
đã xông lên đánh phá đất của Ta.
Răng chúng là răng chúa sơn lâm,
nanh chúng là nanh sư tử cái.
 
Giôen - Chương 4 -
11Mọi dân nước chung quanh,
hãy mau mau chạy lại, đến tập hợp ở đó.
Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài gửi xuống các dũng sĩ của Ngài.
 
Giôen - Chương 4 -
12"Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,
tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,
vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.
 
Dacaria - Chương 12 -
3Ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó.
Dacaria - Chương 12 -
4Ngày ấy, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hoá cuồng và người cỡi hoá điên; nhưng nhà Giu-đa, Ta sẽ đưa mắt nhìn; còn ngựa của mọi dân nước, Ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù loà.
Dacaria - Chương 12 -
6Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các thủ lãnh Giu-đa nên như cái lò bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm; chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu. Còn Giê-ru-sa-lem vẫn ở nguyên tại chỗ.
Dacaria - Chương 14 -
12Và đây sẽ là tai ương ĐỨC CHÚA giáng xuống mọi dân nước đã dấy binh chống lại Giê-ru-sa-lem. Người sẽ làm cho thịt chúng rữa ra ngay khi chúng còn đang đứng vững; mắt chúng sẽ rữa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rữa trong miệng. 15 Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia.


www.thanhlinh.net