Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Danh dự

Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
1Xúc phạm đến danh dự một thiếu nữ
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
14vu khống và bôi xấu danh dự nàng mà nói: "Tôi đã lấy người đàn bà này, đã gần gũi với cô ấy và không thấy dấu nào chứng tỏ cô ấy còn trinh",
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
19họ sẽ bắt người ấy nộp phạt một trăm thỏi bạc, và sẽ trao số bạc đó cho người cha cô gái, vì người ấy đã bôi xấu danh dự của một trinh nữ Ít-ra-en. Nàng sẽ là vợ người ấy và suốt đời người ấy không thể rẫy nàng.
Macabê II - Chương 4 -
15Các tư tế không còn đếm xỉa gì đến danh dự quốc gia, mà lại rất mực ham chuộng vẻ huy hoàng của văn hoá Hy-lạp.
Macabê II - Chương 14 -
21Đôi bên ấn định ngày các đại diện sẽ gặp nhau riêng. Mỗi bên chỉ có một xe tiến đến chỗ họp, nơi có đặt hàng ghế danh dự.
Gióp - Chương 19 -
9Danh dự của tôi, Người tước mất,
triều thiên tôi đội, Người lấy đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 7 -
6thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,
chà đạp mạng sống con dưới đất,
chôn vùi danh dự xuống bùn đen.
 
Thánh Vịnh - Chương 8 -
6Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
 
Thánh Vịnh - Chương 23 -
3và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
21Còn Ngài, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
vì danh dự của Ngài, xin bênh đỡ,
vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con,
 
Thánh Vịnh - Chương 143 -
11Lạy CHÚA, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống.
Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
9kẻo danh dự con bị trao vào tay người khác,
và năm tháng đời con bị nộp cho đứa bạo tàn,
 
Huấn Ca - Chương 8 -
14Đừng tranh kiện với quan toà,
toà sẽ vì danh dự của ông mà xử cho ông thắng.
 
Isaia - Chương 4 -
2Ngày đó, chồi non ĐỨC CHÚA cho mọc lên
sẽ là vinh quang và danh dự,
và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh
sẽ là niềm hãnh diện và tự hào
cho những người Ít-ra-en thoát nạn.
 
Isaia - Chương 43 -
25Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,
Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,
và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.
 
Isaia - Chương 48 -
9Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận,
vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi
cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt.
 
Giêrêmia - Chương 13 -
11Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
18Hỡi dân cư ngụ ở Đi-vôn, hãy rời chỗ danh dự
xuống nơi khô cằn thiếu nước mà ngồi,
vì kẻ tàn phá Mô-áp đã tiến lên đánh ngươi
và huỷ diệt các thành trì của ngươi.
 
Mác-cô - Chương 12 -
39Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.
Luca - Chương 20 -
46"Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.
Thư Rôma - Chương 2 -
7những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời;
Thư Rôma - Chương 2 -
10Nhưng Người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp,
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
4mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự,
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
17Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
13Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
16Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng siêu phàm,
Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men.
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
7Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên,
Thư Do Thái - Chương 2 -
9Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.
 
Thư Giacôbê - Chương 2 -
3mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, anh em lại nói: "Đứng đó! " hoặc: "Ngồi dưới bệ chân tôi đây! ",
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
7Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
17Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến".
Khải Huyền - Chương 4 -
9Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời,
Khải Huyền - Chương 4 -
11"Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên."
 
Khải Huyền - Chương 5 -
12Các vị lớn tiếng hô:
"Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc."
 
Khải Huyền - Chương 5 -
13Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:
"Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời! "
 
Khải Huyền - Chương 7 -
12rằng:
"A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! A-men! "
 


www.thanhlinh.net